Final seminars of Spring 2018-2019 Term

The eighth and final of Faculty of Education Spring 2018-2019 Faculty Seminars will be Prof. Gülcan Erçetin's work titled "Yabancı Dil Öğreniminde İşler Belleğin Rolü: Kuramsal ve Yöntemsel Sorunlar" on May 17, 2019. The language of the presentation will be Turkish, and it will be held at EF 506 at 13:00 pm. The Turkish abstract of the work is given below.

Abstract:
Okuma-algılama sürecinde işler bellek kapasitesinin rolü anadilde yapılan pek çok çalışmayla ortaya konmuştur. Etkin okurların okuduklarını daha hızlı işlemden geçirerek okuduklarını depolamak için işler belleği kullandıkları öne sürülmektedir. Dolayısıyla etkin okurlar daha geniş bir işler bellek kapasitesine sahiptirler. İşler belleğin ikinci dilde okuduğunu anlamadaki rolü üzerine yapılmış az sayıda araştırma vardır ve mevcut araştırmalar tutarlı bulgular sunmamaktadır.  Özellikle işler belleğin ölçülmesinde kullanılan farklı yöntemler, araştırma bulgularının genellenebilmesini kısıtlamaktadır.  Bu sunuda işler belleğin metin odaklı ve çıkarsama odaklı anlama ile ilişkisi, ikinci dil yetisi ve alan bilgisi gibi etmenlerle etkileşimi dikkate alınarak tartışılacaktır.

Tuesday, 14 May 2019