Fourth Faculty Seminars of Fall 2018-2019 Term

Faculty of Education Fall 2018-2019 Faculty Seminars will be continuing with Dr. Serkan Arıkan's work titled "Yeterlik Tanımları Kullanarak Öğretimde Niteliği Artırma" on November 30, 2018. The language of the presentation will be Turkish, and it will be held at EF 506 at 13:00 pm. The Turkish abstract of the work is given below.

Abstract:

Her yıl öğrenci başarısını ölçmek için pek çok sınıf içi ve ulusal sınav hazırlanmaktadır. Bu sınavların hazırlanmasına önem verilse bile, sınav puanlarının uygun tekniklerle raporlanmasına neredeyse hiç önem verilmemektedir. Neredeyse tüm öğretmenler sınavlardan elde ettikleri puanların ne anlama geldiği, belli puan aralığında olan bir öğrencinin hangi becerilere sahip olduğu, bir üst puan aralığında yer alan öğrencilerle o öğrenci arasında beceri bakımından ne gibi farklar olduğu hakkında bilgi sahibi değildirler. Ulusal seçme sınavlarının da yıllar boyunca kemikleşen etkisi ile öğrenci sıralamasını raporlamaya dayalı olan normatif değerlendirme algısı eğitim sisteminde yaygın hale gelmiştir. Genellikle öğrencilerin aldıkları toplam puan/doğru-yanlış sayısı ve öğrencilerin kaçıncı oldukları raporladığı için sınav sonuçları öğretime entegre edilememektedir. Oysaki ölçme ve değerlendirmenin en önemli amaçlarından biri anlamlı ve kullanılabilir geri bildirim vermesi ve bu sayede öğretimin niteliğinin artmasına yardımcı olmasıdır. Sınav sonuçlarının yeterlik tanımları bazında da raporlanması öğretimin niteliğinin artmasına katkı sağlayacaktır. Yeterlik tanımları mutlak değerlendirmeyi temel alarak belirli puan aralığında yer alan öğrencilerin sahip oldukları ve geliştirmeleri gereken bilgi ve becerileri sözel betimleyiciler kullanarak ortaya koymaktadır. Sınıfındaki öğrencilerin yeterlikleri hakkında bilgi sahibi olan bir öğretmen dersini daha iyi planlayabilecektir. Bu çalışmada, yeterlik tanımları ile ilgili örnekler gösterilecek, yeterlik tanımlarının oluşturulmasında kullanılan klasik test kuramı ve madde tepki kuramı bazlı istatistiksel yöntemler ve yaklaşımlar paylaşılacaktır.

Sunday, 25 November 2018