Second Faculty Seminars of Spring 2020 Term

 
The second seminar of the Spring Semester of 2019-2020 will be given by Research Assist. Güneş Ertaş, and the title of her talk is "Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Çok Aşamalı Testler ve Türkiye'de Uygulanabilirliği". The Turkish abstract of her work is given below. The language of the presentation will be Turkish, and it will be held on February 28th, Friday at 1:00 pm, at EF506.
 
Abstract (Turkish):
Bu konuşmada, çok aşamalı bireye uyarlanmış testlerin farklı yöntem ve uygulamaları "Çok Aşamalı Bireye Uyarlanmış Testlerde Farklı Koşullardan Elde Edilen Yetenek Kestirimlerinin Karşılaştırılması" başlıklı doktora tez çalışmasında odaklanılan yönleri ile aktarılacaktır. Bu kapsamda, lineer testler, madde düzeyinde bireye uyarlanmış testler ve çok aşamalı bireye uyarlanmış testlerin birbirlerinden üstün ve zayıf yönleri üzerinde durulacaktır. Dünyada GMAT, GRE ve PIACC gibi eğitim alanında uygulanan geniş ölçekli ve yüksek riskli sınavlar birer çok aşamalı bireye uyarlanmış test uygulamalarıdır. Türkiye'de henüz bireye uyarlanmış test uygulamaları yüksek riskli sınavlarda, ne madde düzeyinde ne de çok aşamalı bireye uyarlanmış test olarak uygulanmamıştır. Çok aşamalı testlerin farklı uygulamalarının inceleneceği bu konuşmada, bireye uyarlanmış testlerin Türkiye'de uygulanabilirliği de tartışılacaktır.
 
Friday, 21 February 2020