Profile

Özlem ÜNLÜHİSARCIKLI

Prof. Dr.
Ofis: 
YD 212
Telefon: 
0 212 359 6497
Eğitim: 
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1990
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1993
Doktora: Manchester Üniversitesi, 1999
Araştırma Alanları: 

Yetişkin eğitimi; yetişkinlerde okuma-yazma, mesleki beceri kazanımı; iş yerinde öğrenme, cezaevlerinde eğitim

Yayınlar: 

Ünlühisarcıklı, Ö. (2009). "Literacy, Learners and Laws: A Turkish case study of surviving regulation", Literacy and Numeracy Studies, 17 (3): 42-56.

Ünlühisarcıklı, Ö. (2009). "Yetişkin eğitimini gerektiren nedenler" (85-104), Yetişkin Eğitimi/Halk Eğitimi: Kapsam, Yöntem ve Uygulama (editörler: M. Uysal, A. Yıldız), Kalkedon Yayıncılık: Ankara.

Ünlühisarcıklı, Ö. (2008). "Adult and Further Education: Systematic and Historical Aspects of Non-Formal Education in Turkey" (131-150), Education in Turkey: European Studies in Education Vol. 26, (editörler: A. M. Nohl, A. Akkoyunlu-Wigley ve S. Wigley), Waxmann: Münster.

Ünlühisarcıklı, Ö. (2007). "Vocational Training through the Apprenticeship System in Turkey", World Yearbook of Education 2007: Educating the Global Workforce: Knowledge, Knowledge Work and Knowledge Workers (World Yearbook of Education Series), (editörler L. Farrell, T. Fenwick), Routledge: London and New York.

Okçabol, R., Akpınar, Y., Caner, A., Erktin, E., Gök, F., Ünlühisarcıklı, Ö. (2003). Öğretmen Yetiştirme Araştırması (Survey of Teacher Training), Eğitim Sen Yayınları: Ankara.

Ünlühisarcıklı, Ö. (2001). "Training on the job in Istanbul: A study of skills acquisition in carpentry and car-repair workshops", International Review of Education, UNESCO, Vol.47, No. 5.

Son Projeler: 

2010-devam : Developing an In-Service Training in Inclusive Classroom Practices (DISTINC) Avrupa Birliği, Comenius projesi, proje elemanı.

Nisan-Kasım 2010 : Yetiştirici Sınıf Öğretim Program Ara Dönem Gözden Geçirme Raporu, UNICEF, MEB ve ERG'nin katkılarıyla, proje elemanı.

2007-2008: Akdeniz Ülkeleri Karşılaştırmalı Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Projesi, European Training Foundation (ETF, Avrupa Eğitim Vakfı) tarafından çıraklık ve mesleki eğitim sistemi üzerine karşılaştırmalı bir rapor yazılması, proje elemanı.

2005–2008: Türk Cezaevlerinde Eğitsel Çalışmalar Projesi, BÜ Bilimsel Araştırmalar Projeleri desteği ile, proje koordinatörü.

2004-2006: TEACH (Teaching Adult Educators in Continuing and Higher Education) adlı Avrupa Birliği, Gruntvig Projesi, proje elemanı.

1999–2004: Uygulama ve Deneme Okulları Projesi (UYDOP), Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla, proje elemanı.

Verdiği Dersler: 
ED 211 Eğitim Psikolojisi
ED 282 Öğretim İlke ve Yöntemler
ED 541 Yetişkin Eğitiminin Temelleri
ED 546 Yetişkin Eğitiminde Program Planlama
ED 641 Karşılaştırmalı Yetişkin Eğitimi