Profile

Ersoy Erdemir

Dr. Öğretim Üyesi
E-Posta: 
ersoy.erdemir@boun.edu.tr
Ofis: 
ETA-B 304
Telefon: 
0 212 359 4827
Eğitim: 

Doktora: New York Eyalet Üniversitesi-Buffalo, Öğrenme ve Öğretim Bölümü, 2013

  • Erken Çocukluk Eğitimi
  • Yabancı ve İkinci Dil Eğitimi

Yüksek Lisans: New York Eyalet Üniversitesi-Buffalo, Öğrenme ve Öğretim Bölümü, 2008

Lisans: Anadolu Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği, 2006

Kısa Özgeçmiş: 

Erdemir, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sürecinde Buffalo New York Eyalet Üniversitesi'nde Öğrenme ve Öğretim Bölümü bünyesinde mülteci, göçmen ve azınlık çocukları için erken çocukluk eğitimi, erken yıllarda çift dillik ve okul öncesinde yabancı dil eğitimi gelişim konularında uzmanlaştı. 

Erdemir, yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca mülteci, göçmen ve azınlık çocuklarının gelişimi ve eğitimi, erken yıllarda çift dillilik ve erken okuryazarlık konularında uzman birçok akademisyen ile çeşitli hibe destekli müdahale çalışmalarında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ayrıca bu süre zarfında Amerikan Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) tarafından finanse edilen geniş çaplı bir müdahale projesi için Erken Çocukluk Araştırma Laboratuvarı'nda proje yöneticisi olarak görev almıştır. Bunlara ek olarak, Erken Çocukluk Eğitimi ve Yabancı/İkinci Dil Eğitimi programlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş ve küçük çocuklar için geliştirilen Eğitim Yazılımları Değerlendirme Laboratuvarı’nın (Educational Software Evaluation Labrotary) müdürlüğünü yapmıştır.

Erdemir, 2013 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen, Türkiye'deki sosyal dezavantajlı konumda olan çocuklar için erken çocukluk eğitimi müdahale programlarına, Suriyeli çocuklar için erken çocukluk hizmetlerine, okulöncesinde yabancı dil eğitimine ve yoksun koşullarda yaşayan çocukların ebeveynleri için aile güçlendirme ve destek konularına odaklanan sivil toplum araştırma ve geliştirme projeleri içerisinde yer almaktadır.

Araştırma Alanları: 

Mülteci, Göçmen ve Azınlık Çocuklar İçin Erken Müdahale Programları
Sosyal Dezavantajlı Çocuklar: Yoksulluk, Kötü Muamele, Göç, Politik Şiddet, Sosyal Dışlanma
Erken Çocuklukta Çift Dillilik, İkinci Dil Eğitimi ve Erken Okuryazarlık
Aile Katılımı, Ebeveyn Müdahale ve Güçlendirme Programları
Erken Çocukluk Öğretmen Eğitimi

Yayınlar: 

Erdiller-Yatmaz, Z., Erdemir, E., Erbil, F. (2018). Erdiller-Yatmaz, Z. B., Erdemir, E., & Erbil, F. (2018). Çocuk ve çocukluk: Okulöncesi öğretmenleri anlatıyor. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 6(3), 284-312.

Christ, T., Wang, X. C., Erdemir, E. (2018). Young children’s buddy reading with multimodal app books: Reading patterns and characteristics of readers, text and contexts. Early Child Development and Care, 188(8), 1012-1030.

Erdemir, E. (2018). Effects of summer preschools on Syrian and Turkish children: Early intervention project. Mother-Child Education Foundation (AÇEV): Istanbul.

Erdemir, E. (hakem değerlendirmesinde). Vocabulary development of an emergent through peer interactions: A case study of an emergent English language learner in preschool. Early Childhood Education Journal.

Erdiller-Yatmaz, Z. B., Erdemir, E., & Erbil, F. (hakem değerlendirmesinde). Okulöncesi öğretmen adaylarının bakış açısından: Neden okulöncesi öğretmenliği ve nasıl bir çocuk/çocukluk tanımı? Kuramsal Eğitimbilim Dergisi.

Erdemir, E. (2017). Suriyeli ve Türkiyeli çocuklar için sivil toplum inisiyatifleri ve etki değerlendirme araştırması: “Yaratıcılık Zamanı”, “Uçan Kütüphane”, “Futbol Birleştirir”. Goethe Institut-Istanbul.

Erdemir, E. (2016). Suriyeli çocuklar için yaz anaokulları projesi: İzleme & değerlendirme final raporu. Anne Çocuk Eğitim Vakfı: AÇEV.

Erdemir, E., Çiçekler, C. Y., Orcan, M., & Aral, N. (2016). Self-efficacy and life satisfaction levels of early childhood teachers in the U.S. and Turkey. International Journal of Early Childhood Education Research, 5(9), 4-16.

Orçan M., Erdemir, E., Çiçekler, C. Y., Aral, N. (2013). A comparative investigation of the learning processes of undergraduate teacher education students in the U.S. and Turkey. Mediterranean Journal of Educational Research, 14, 25-31.

Erdemir, E. (2013). Attitudinal dispositions of students toward the English language: Sociolinguistic and sociocultural considerations. Journal of Language and Linguistic Studies, 9(1), 23-49.

Erdemir, E. (2012). Facilitating vocabulary learning of English language learners and bilingual children in preschool and kindergarten classrooms: Practical recommendations. AccELLerate: National Clearinghouse for English Language Acquisition, 4(2), 5-7.

Hazırlık Aşamasında:

Erdemir, E. (2019). Effectis of a summer preschool education program for Syrian refugee children: Pilot study. European Early Childhood Education Research Journal.

Erdemir, E. (2019). Effects of a summer preschool early intervention program for Syrian and Turkish children: Expansion study. Journal of Early Intervention.

Erdemir, E. (2019). Constructing complex identities: Syrian children’s perceptions of cultural self, ethnic belonging, linguistic identity. Journal of Language, Identity and Education.

Strekalova-Hughes, E., Erdemir, E., & Nash, K.  (2019). Toward a refugee critical race theory in education. Journal of Research in Childhood Education.

Konuşmalar / Sunumlar: 

Uçar-Karan, Ş. & Erdemir, E. (2018, Kasım). Subjective well-being of Syrian and Turkish children in primary schools: Home and environment conditions. International Congress of European Journal of Educational & Social Sciences, Istanbul, Turkey.

Erdemir, E., Diri, A., Büyükabacı, S. Ö., & Kaya, M. U. (2018, September). The impacts of GAP Summer Preschools Syrian refugee and Turkish children. 3rd International Congress on Child Protection. Ordu, Turkey.

Strekalova-Hughes, E., Nash, K., & Erdemir, E. (2018, April). Refugee critical race theory in education: An emerging ontological and epistemological lens. American Education Research Association (AERA), New York, United States.

Erdemir, E. (2017, September). Suriyeli çocuklar için yaz anaokulları programı: Pilot müdahale çalışması. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Gazi University, Ankara.

Erdemir, E. (2017, September). Summer preschool intervention program for Syrian refugee children: Language proficiency and socioemotional gains. European Early Childhood Education Research Association Conference (EECERA), Bologna, Italy.

Strekalova-Hughes, E., Nash K., and Erdemir, E. (2017, October). Toward a Refugee critical race theory in education. Reconceptualizing Early Childhood Education, Toronto, Canada.

Erdemir, E., Yaşar, D., Maşalacı-Gündüz, B., Erdoğan, Ş. (2017, April). Suriyeli çocukların okula hazırlık düzeyinin arttırılması için bir uygulama modeli. Social Value Matters: Koç University, Istanbul.

Erdemir, E. (2016, April). Emergent bilingual children's iPad app book reading patterns in L1 and L2. American Education Research Association Conference (AERA), Chicago, U.S.

Erdemir, E. (2016, August). Disrupting mono-centric language ideologies in early childhood education: Early bilingualism and multicompetent children. European Early Childhood Education Research Association Conference (EECERA), Dublin, Ireland.

Erdemir, E. (2016, August). Buddies reading ipad app books: Patterns of emergent reading and social interaction styles. European Early Childhood Education Research Association Conference (EECERA), Dublin, Ireland.

Erdemir, E. (2015, September). Emergent bilingual children reading Turkish and English digital storybooks. European Early Childhood Education Research Association Conference (EECERA), Barcelona, Spain.

Erdemir, E. (2015, September). A diverse child’s socialization in a new language environment across contexts of school, home, and community. European Early Childhood Education Research Association Conference (EECERA), Barcelona, Spain.

Erdemir, E. (2015, April). Incidental vocabulary gains in freeplay interactions: A Case study of an emergent bilingual child in preschool. American Educational Research Association (AERA), Chicago, Illinois.

Erdemir, E. (2014, September). Emergent bilingual children building expressive vocabulary repertoire: Cross-linguistic and instructional learning trajectories. European Early Childhood Education Research Association Conference (EECERA), Crete, Greece.

Erdemir, E., Yıldız-Çiçekler, C., Orçan, M., & Aral, N. (2014, April). Self-efficacy and life satisfaction levels of early childhood teachers in the U.S. and Turkey. Eurasian Educational Research Congress, Istanbul.

Yıldız-Çiçekler, C., Orçan, M., Erdemir, E., & Aral, N. (2014, April). Job satisfaction and burnout levels of early childhood teachers in the U.S. and Turkey. Eurasian Educational Research Congress, Istanbul.

Erdemir, E. (2013, September). Advantages of early bilingualism in young children: Oral language and pre-literacy skills. European Educational Research Association, Istanbul.

Erdemir, E (2012, September). Linguistically diverse children's classroom social interactions with monolingual-English peers: Pathways to bolstering oral language and emergent literacy skills. Language and Social Interaction Working Group (LANSI). Teachers College, Columbia University, New York City.

Orçan, M., Erdemir, E., Yıldız-Çiçekler, C., & Aral, N. (2012, September). A Comparative investigation of the learning processes of undergraduate teacher education students in the U.S. and Turkey. New Trends on Global Education Conference, Cyprus.

Erdemir, E. (2012, July). Early vocabulary learning and fostering emergent literacy at home: Storybook reading by parents help young English language learners! International Conference on Literature, Languages & Linguistics. Athens, Greece.

Erdemir, E. (2012, April). Fostering vocabulary knowledge of an English-language-learning preschooler: Examination of teachers’ instruction and scaffolding practices. American Educational Research Association (AERA), Vancouver, British Colombia, Canada.

Erdemir, E. (2012, March). Facilitating vocabulary learning of English language learners in preschools and kindergartens: Practical recommendations. Association for Childhood Education International (ACEI), Washington, D.C.

Erdemir, E. (2012, March). Vocabulary learning patterns through types of peer scaffolds. Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL), Philadelphia, Pennsylvania.

Essary, J., Strekalova, E., Park, S., & Erdemir, E. (2011, June). Seeing eye to eye in early childhood classrooms: Exploring the development of an intercultural co-teaching model among international teachers. Conference of International Journal of Arts and Sciences, Harvard University, Boston, Massachusetts.

Erdemir, E. (2011, April). Expressive semantic vocabulary knowledge in young bilingual children: Conversation analysis approach. Linguistic Session of the Popular Culture Association/American Culture Association (PCA/ACA), San Antonio, Texas.

Erdemir, E. (2011, April). A case study of an emergent English language learner’s vocabulary development through peer interactions in a universal Pre-K class. American Educational Research Association (AERA) Conference, New Orleans, Louisiana.

Erdemir, E. (2010, July). Vocabulary development of young dual language learners in preschools and kindergartens: A review of literature. International Conference on Education (ICE), Samos, Greece.

Erdemir, E. (2010, June). Marginalization and empowerment of diversity in the thirdspace: Ethnography of an immigrant English-language-learning child as a language-minority in a U.S. school. XIV World Congress of Comparative Education Societies (WCCES), Bogazici University, Istanbul, Turkey.

Erdemir, E. (2010, May). An empirical investigation of corrective feedback uptake in an English-as-a-second-language classroom. Canadian Association of Applied Linguistics (CAAL), Montréal, Canada.

Erdemir, E. (2009, March). Classroom participation in content courses: A Case study of an English language learners’ difficulties in a U.S. school. Education Graduate Students’ Society (EGSS), McGill University, Montréal, Canada.

Erdemir, E. (2009, November). English-as-a-second-language students’ linguistic and socially-situated identities enacted through language: Interactional sociolinguistics perspective. Pacific Ancient and Modern Language Association (PAMLA), San Francisco, California.

Erdemir, E. (2009, November). The impact of oral corrective feedback on English language learners’ second language skills. New York State TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages), White Plains, New York.

Erdemir, E. (2009, March). Language of interaction and identity construction in group work interactions: A Case study of English-language-learning students. University at Buffalo Graduate School of Education Student Research Symposium, Buffalo, New York.

Tasarımlar, Ödüller ve Patentler: 

Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği – Erken Çocukluk Eğitimi ve Çocuk Gelişimi Özel İlgi Grubu: Genç Bilim İnsanı Araştırma Geliştirme Ödülü (Nisan 2015)
Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği – Kelime Çalışmaları Özel İlgi Grubu: Araştırma Ödülü (Nisan 2012)
Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği – Erken Çocukluk Eğitimi ve Çocuk Gelişimi Özel İlgi Grubu: Doktora Öğrenci Ödülü (Nisan 2011)
New York Eyalet Üniversitesi – Lisansüstü Eğitim Fakültesi: Doktora Öğrenci Araştırma Ödülü (Nisan 2010)