Profile

Ferah Özer

E-Posta: 
ferah.ozer@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 6796
Eğitim: 

Doktora, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Eğitimi, (2014-Devam ediyor).

Yüksek Lisans, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi, (2014).

Lisans, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, (2012)

 

Yayınlar: 

A. Ulusal ve uluslararası indeksli dergiler:

 • Özer, F., Erdaş-Kartal, E., Doğan, N., Çakmakçı, G., İrez, S., Yalaki, Y. (2018). Öğretmen Mesleki Gelişim Programına Genel Bir Bakış: Model, Süreç, Engel, Teori ve Uygulama / Overview of Professional Development Program for Teachers: Model, Process, Obstacle, Theory and Practice. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Amasya Education Journal, Vol 7, Issue 1. ISSN: 2146-7811
 • Özer, F., Doğan, N., Çakmakçı, G., İrez, S., Yalaki, Y. (2017). A contextualized nature of science classroom activity: Junk food! Journal of Inquiry-Based Activities (JIBA), Vol 7, Issue 2, 93-107. ISSN: 2146-5711
 • Özer, F. & Garrido, A. (2013). Educació científica humanitzada / Humanized science education. Revista del Professorat de Ciencias d’Infantil, Primaria i Secundaria (Journal of Science Teachers, Primary & Secondary in Catalonia, Spain), ISSN:16996712, 26.

 

B. Uluslararası toplantılarda sunulan bildiri ve özetler:

 • Özer, F. & Doğan, N. (2018). Investigation of the impact of problem based learning on Turkish middle school students’ essential skills about 21st Century. NARST (National Association for Research in Science Teaching) Annual Conference 2018, Atlanta, GA, USA 
 • Özer, F., Doğan, N., Yalaki, Y, Çakmakçı, G., İrez, S. (2017) As complicated as Rubik’s Cube is: How difficult is to change middle school students’ NOS views through a CPD. International History & Philosophy of Science Teaching-IHPST Group Biennal Conference, Hacettepe University, Ankara, TURKEY. Proceedings Abstract Book. ISBN: 978-605-030-480-0. 
 • Han-Tosunoglu, Ç., Ertuğrul, E., Özer, F., Doğan, N., Yalaki, Y., İrez, S., Çakmakçı, G. (2017). Does it matter to be informed - naive or not? An example of professional development program about NOS. NARST (National Association for Research in Science Teaching) Annual Conference 2017, San Antonio, TX, USA 
 • Ertuğrul, E., Özer, F., Doğan, N., Yalaki, Y., İrez, S., Çakmakçı, G. (2015). The effects of a professional development program on teachers’ pedagogical content knowledge about NOS. 7th World Conference on Educational Sciences, Athens, GREECE. 
 • Özer, F., Doğan, N., Yalaki, Y., İrez, S., Çakmakçı, G. (2015). Investigation of the Link between Continuing Professional Development (CPD) Programs and Students’ NOS Views. NARST (National Association for Research in Science Teaching) Annual Conference 2015, Chicago, IL., USA.
 • Yalaki, Y., Dogan, N., İrez, S., Çakmakcı, G., Bala, G., Özer, F., Gunsever, G. (2014). Impact of a Large Scale Professional Development Project on Middle School Students’ Views of NOS. NARST (National Association for Research in Science Teaching) Annual Conference 2014, Pittsburgh, PA, USA

 

C. Ulusal ve uluslararası kitaplar ve bölüm yazarlıkları:

 • Erdaş, E., Özer, F. & Doğan, N. (2016). Bilimin doğasının öğretimi alanında mesleki gelişim programları, IV. Bölüm. Yalaki, Y. (ed.). Etkinliklerle Bilimin Doğasının Öğretimi (pp. 19-24) içinde. Genişletilmiş 2. Baskı. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. ISBN: 987-605-66052-0-8.
 • Doğan, N, Çakmakçı, G., İrez, S., Yalaki Y., Erdaş, E., Kaya, G., Han Tosunoğlu, Ç., Bala, V.G., Özer, F., Ertuğrul, G., Şardağ, M., Altıner, Z.B., Köylü, N.Z. & Günsever, G. (2016). Etkinliklerle bilimin doğasının öğretimi. Ed: Yalçın Yalaki. ISBN: 987-605-66052-0-8. Genişletilmiş 2. Baskı. Pegem Akademi. http://www.pegem.net/kitabevi/191701-Etkinliklerle-Bilimin-Dogasinin-Ogr...
 • Özer, F. (2014). Nature of Science Classroom Activity: Peaches of Bursa / Bilimin Doğası Etkinliği: Bursa şeftalisi. in Bilimin Doğası ve Öğretimi. (pp. 100-102) Eds: Doğan, N., Çakıroğlu, J., Bilican, K. & Çavuş-Güngören, S. Pegem Akademi, Ankara. 3. Baskı. ISBN: 978-605-5885-76-2.

 

 

Araştırma Projeleri: 

-TUBİTAK 1001, ARDEB-SOBAG

111K527 No'lu Bilimsel Araştırma Projesi Bursiyeri (2013-2015)

 

-AİBÜ Bilimsel Araştırma Proje (BAP) Koordinasyon Ofisi

2017.02.04.1184 No'lu Doktora Tez Araştırma Projesi Araştırmacısı (2017-Devam ediyor)

 

Kısa Özgeçmiş: 
 • Doktora, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Eğitimi, (2014-Devam ediyor).
 • Yüksek Lisans, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi, (2014).

2013, Yaz Dönemi - LLP Erasmus Staj Hareketliliği Program

Autonomous University of Barcelona, School of Education, The Center for Research in Science & Mathematics Education (CRECIM), Barcelona, Spain

 

 • Lisans, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Faculty of Education, Fen Bilgisi Öğretmenliği, (2012)

2011, Spring Semester - LLP Erasmus Öğrenim Hareketliliği Program

Halmstad University, Faculty of Education, Halmstad, Sweden

 

Üyelikler: 

-National Association for Research in Science Teaching (NARST) Üyeliği (2014-Devam ediyor.)

-International History and Philosophy of Science Teaching (IHPST) Üyeliği (2017-Devam ediyor.)