Profile

Serkan Arıkan

E-Posta: 
serkan.arikan1@boun.edu.tr
Ofis: 
EtaB 303
Telefon: 
0212 359 7032
Eğitim: 

Doktora, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, ODTÜ, 2010

(Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS) yapı geçerliği ve gruplar arası faktör yapılarının incelenmesi)

 

Yüksek Lisans, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ohio Devlet Üniversitesi, 2004

(ÖSS ve LES sayısal ve sözel puanları arasındaki ilişkiler)

 

Lisans, Matematik Öğretmenliği, Boğaziçi Üniversitesi, 2000

Araştırma Alanları: 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Madde Tepki Kuramı ile Test Geliştirme

Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testler (Adaptif Testler)

Rutin Olmayan Problemler

Madde Yanlılığı/Ölçme Değişmezliği

İstatistiksel Yöntemlerle Veri Eşitleme

Üyelikler: 

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği