Profile

Serkan Arıkan

E-Posta: 
serkan.arikan1@boun.edu.tr
Ofis: 
EtaB 303
Telefon: 
0212 359 7032
Eğitim: 

Doktora, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, ODTÜ, 2010

Yüksek Lisans, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Ohio Devlet Üniversitesi, 2004

Lisans, Matematik Öğretmenliği, Boğaziçi Üniversitesi, 2000

 

Yayınlar: 

SSCI Makaleler

Arpaci, S., Mercan, F. C., Arikan, S. (Baskıda). The Differential Relationships between PISA 2015 Science Performance and, ICT Availability, ICT Use and Attitudes toward ICT across Regions: Evidence from 35 Countries. Education and Information Technologies

Arikan, S., Erktin, E., Pesen, M. (Baskıda). Development and Validation of a STEM Competencies Assessment Framework. International Journal of Science and Mathematics Education.

Arikan, S., van de Vijver, F., Yagmur, K. (2020). Mainstream and Immigrant Students’ Primary School Mathematics Achievement Differences in European Countries. European Journal of Psychology of Education, 35(4), 819-837. doi:10.1007/s10212-019-00456-2

Kilmen, S. & Arikan, S. (2020). The Big Three Perfectionism Scale: Factor Structure and Measurement Invariance in Turkish SampleJournal of Psychoeducational Assessment, 38(1)53-68doi:10.1177/0734282919846030

Arikan, S. (2018). Factors Predicting Creative Problem Solving Competence in PISA 2012: Evidence from six countries. Crotian Journal of Education20(2), 361-397. doi:10.15516/cje.v20i2.2419

Arikan, S., van de Vijver, F., Yagmur, K. (2017). PISA Mathematics and Reading Performance Differences of Mainstream European and Turkish Immigrant Students. Educational Assessment Evaluation and Accountability29(3), 229-246. doi:10.1007/s11092-017-9260-6

Arikan, S., van de Vijver, F., Yagmur, K. (2016). Factors contributing to mathematics achievement differences of Turkish and Australian Students in TIMSS 2007 and 2011. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education12(8), 2039-2059. doi:10.12973/eurasia.2016.1268a

Topcu, M. S., Erbilgin, E., Arikan, S. (2016). Factors Predicting Turkish and Korean Students’ Science and Mathematics Achievement in TIMSS 2011. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education12(7), 1711-1737. doi:10.12973/eurasia.2016.1530a

Topcu, M. S., Arikan, S., Erbilgin, E. (2015). Turkish Students’ Science Performance and Related Factors in PISA 2006 and 2009. Australian Educational Researcher42(1), 117-132. doi:10.1007/s13384-014-0157-9

 

Diğer Yayınlar için

https://www.researchgate.net/profile/Serkan_Arikan/research

 

Verdiği Dersler: 

Seçili Dersler

LS 650        Advanced Quantitative Research in Learning Sciences

SCED 611    Quantitative Research in Science and Mathematics Education

LS 627        Advanced Assessment in Learning Sciences

SCED 370   Assessment and Evaluation of Learning in Science and Mathematics

SCED 301    Inferential Statistics I

 

Araştırma Alanları: 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Madde Tepki Kuramı ile Test Geliştirme

Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testler (Adaptif Testler)

Rutin Olmayan Problemler

Madde Yanlılığı/Ölçme Değişmezliği

İstatistiksel Yöntemlerle Veri Eşitleme

 

Üyelikler: 

Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği