2020 İlkbahar Dönemi İkinci Paylaşım Toplantısı

 
2019-2020 akademik yılı, Bahar Dönemi'nin ikinci paylaşım toplantısı Arş. Gör. Güneş Ertaş'ın "Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Çok Aşamalı Testler ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" başlıklı sunusu ile olacaktır. Çalışmanın özeti aşağıda verilmiştir. Sunum Türkçe olacak ve 28 Şubat Cuma günü, saat 13:00'de EF 506'da gerçekleşecektir.
 
Özet:
Bu konuşmada, çok aşamalı bireye uyarlanmış testlerin farklı yöntem ve uygulamaları "Çok Aşamalı Bireye Uyarlanmış Testlerde Farklı Koşullardan Elde Edilen Yetenek Kestirimlerinin Karşılaştırılması" başlıklı doktora tez çalışmasında odaklanılan yönleri ile aktarılacaktır. Bu kapsamda, lineer testler, madde düzeyinde bireye uyarlanmış testler ve çok aşamalı bireye uyarlanmış testlerin birbirlerinden üstün ve zayıf yönleri üzerinde durulacaktır. Dünyada GMAT, GRE ve PIACC gibi eğitim alanında uygulanan geniş ölçekli ve yüksek riskli sınavlar birer çok aşamalı bireye uyarlanmış test uygulamalarıdır. Türkiye'de henüz bireye uyarlanmış test uygulamaları yüksek riskli sınavlarda, ne madde düzeyinde ne de çok aşamalı bireye uyarlanmış test olarak uygulanmamıştır. Çok aşamalı testlerin farklı uygulamalarının inceleneceği bu konuşmada, bireye uyarlanmış testlerin Türkiye'de uygulanabilirliği de tartışılacaktır.
 
Cuma, 21 Şubat 2020