Bahar Dönemi Son Paylaşım Toplantısı

2018-2019 akademik yılı, BBahar Dönemi'nin son paylaşım toplantısı Gülcan Erçetin'in "Yabancı Dil Öğreniminde İşler Belleğin Rolü: Kuramsal ve Yöntemsel Sorunlar" başlıklı sunusu olacaktır. Çalışmanın özeti aşağıda verilmiştir. Sunum Türkçe olacak ve 17 Mayıs Cuma günü saat 13:00'te EF 506'da gerçekleşecektir.

Özet:
Okuma-algılama sürecinde işler bellek kapasitesinin rolü anadilde yapılan pek çok çalışmayla ortaya konmuştur. Etkin okurların okuduklarını daha hızlı işlemden geçirerek okuduklarını depolamak için işler belleği kullandıkları öne sürülmektedir. Dolayısıyla etkin okurlar daha geniş bir işler bellek kapasitesine sahiptirler. İşler belleğin ikinci dilde okuduğunu anlamadaki rolü üzerine yapılmış az sayıda araştırma vardır ve mevcut araştırmalar tutarlı bulgular sunmamaktadır.  Özellikle işler belleğin ölçülmesinde kullanılan farklı yöntemler, araştırma bulgularının genellenebilmesini kısıtlamaktadır.  Bu sunuda işler belleğin metin odaklı ve çıkarsama odaklı anlama ile ilişkisi, ikinci dil yetisi ve alan bilgisi gibi etmenlerle etkileşimi dikkate alınarak tartışılacaktır.

Salı, 14 Mayıs 2019