Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 1976 yılından beri Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunan bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Dergide aşağıda sıralanan alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı araştırmalar yayımlanır. Bu alanlar arasında eğitimde psikolojik hizmetler ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık; erken çocukluk ya da okul-öncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitim yönetimi, denetimi, felsefesi, tarihi ve politikaları; fen bilimleri ve matematik eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim; eğitimde kullanılan ölçme, değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme yer alır.

Yazılar daha önce başka bir yerde yayımlanmış ya da başka bir yerde yayım için değerlendirmeye sunulmuş olmamalıdır. Bunlar bir araştırma raporu, sistematik bir literatür taraması ya da yeni bir düşünceyi, modeli tartışan özgün bir düşünce yazısı olabilir. Derginin yazı dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Her yıl yayımlanan ilk sayı İngilizce, ikinci sayı ise Türkçe yayımlanır. Tüm yazılar APA yayın kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. Kılavuza uygun yazılmamış yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Dergiye gönderilen yazılar iki anonim hakem tarafından değerlendirilir ve editöre gerekçelerle sunulur. Değerlendirme süreci yaklaşık olarak 6-8 hafta sürer. Hakemlerden gelen değerlendirmeler doğrultusunda editör alınan kararı ayrıntılı bir biçimde yazar/lara gönderir. Derginin daha önceki editörleri şöyle sıralanmıştır: Prof. Dr. Güzver Yıldıran, Prof. Dr. Ali Baykal, Doç. Dr. Deniz Albayrak-Kaymak, Prof. Dr. Dilek Ardaç.

Kuramsal ve uygulamalı bilimlerde eğitim alanında yapacağınız her türlü katkınıza şimdiden teşekkür ederiz.

Dergiye yazı gönderme: 
Lütfen Yayın Kılavuzu’nu izleyiniz.

Editör
Prof. Dr. Belma Haznedar

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Yavuz Akpınar
Prof. Dr. Ayşenur Yontar-Toğrol
Doç. Dr. Emine Adadan
Doç. Dr. Sumru Akcan
Doç. Dr. Deniz Albayrak-Kaymak
Doç. Dr. Diler Öner
Doç. Dr. Serkan Özel
Yrd. Doç. Dr. Sibel Akmehmet-Şekerler 
Yrd. Doç. Dr. Sibel Tatar