Eğitim Fakültesi 2018-2019 Güz Paylaşım Toplantıları

2018-2019 akademik yılı, Güz Dönemi'nin ilk paylaşım toplantısı Doç. Dr. Ebru Kaya'nın "Yeniden Kavramsallaştırılmış Aile Benzerliği Yaklaşımına Dayalı Bilimin Doğasının Öğretmen Eğitiminde Uygulanması " başlıklı sunusu olacaktır. Çalışmanın özeti aşağıda verilmiştir. Sunum Türkçe olacak ve 19 Ekim Cuma günü saat 13:00'te EF 506'da gerçekleşecektir.

Özet:
Bu konuşmada, bilimin doğası ile ilgili güncel ve teorik olan bir yaklaşımın öğretmen eğitiminde uygulandığı bir projenin içeriği ve çıktıları aktarılacaktır. Bu kapsamda bilimin doğası kavramı, bilimin doğası ile ilgili yapılan araştırmalar, bilimin doğası ile ilgili oluşturulan ortak görüş ve bu görüşe yapılan eleştirilerden bahsedilecektir. Sonrasında, bilimin bilişsel, epistemik ve sosyal-kurumsal yönlerini bütünsel bir şekilde ele alan "Yeniden Kavramsallaştırılmış Aile Benzerliği Yaklaşımına Dayalı Bilimin Doğası" açıklanacaktır. Daha sonra, bu teorik yaklaşımın öğretmen eğitiminde uygulandığı ve Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen (Proje No: 10621) "Fen Bilgisi Öğretmen Eğitiminde Bilimin Doğası: Karşılaştırmalı Araştırma ve Geliştirme Projesi" başlıklı proje anlatılacaktır. Projenin uygulama süreci ve projedeki nicel ve nitel çalışmaların aktarılacağı konuşmada, elde edilen bulgular paylaşılacak ve tüm bunların öğretmen eğitimine yansımaları tartışılacaktır.

 

Eğitim Fakultesi 2018-2019 Güz Paylaşım Toplantıları'nın posterine ulaşmak için buraya tıklayın.

Çarşamba, 17 Ekim 2018