İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'yle eğitimde ölçme ve değerlendirmede işbirliği

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi ‘’Ulusal ve Uluslararası Ölçekte Eğitimde Ölçme Değerlendirme Faaliyetlerinin Uygulanması ve Geliştirilmesi Kapsamında İşbirliği Protokolu’’ imzaladı. Üç yıl süreyle geçerli olacak protokol, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan tarafından imzalandı. İmza töreninde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Erktin’in yanı sıra İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi’nde görev yapan Boğaziçi Üniversitesi mezunları Savaş Doğan ve Celal Özdemir de yer aldılar.
 
30 Mayıs tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde imzalanan protokol kapsamında, ölçme değerlendirme alanında planlı çalışmalar yürütülmesi, öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan tüm eğitim hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi ve öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleri ile artırılması alanlarında işbirliği yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.
 
Protokol hakkında bilgi veren İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 vizyon ve hedefleri kapsamında Boğaziçi Üniversitesi ile  işbirliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.
 
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Ölçme-Değerlendirme merkezlerini kurarken bu merkezlerin sadece İstanbul değil 81 ilde yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirten Levent Yazıcı, özellikle İngilizce öğretiminde eğitmen eğitimi başta olmak üzere Boğaziçi Üniversitesi ile eğitimin her alanında işbirliği yapmak istediklerini belirtti.
 
Protokol ile yürütülmesi planlanan ulusal ve uluslararası ölçekte nitelikli ölçme değerlendirme faaliyetlerinin uygulanması ve geliştirilmesi kapsamında, PISA, TIMSS, ABİDE ve il izleme araştırmalarının analizi, istatistiki verilerin değerlendirilmesi ve bu alanda ilgili okul başarı/başarısızlık nedenleri üzerinde akademik çalışmalar yapılması ve bu çalışmalardan yola çıkarak alanda yeni yaklaşımların ortaya konulması amaçlanıyor.
 
Protokol kapsamında ayrıca eğitim öğretimin niteliğini geliştirmeye dönük, uygun olan branş ve alanlarda zümre danışmanı olarak görev yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlilerinin, İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi çalışmalarına katılmalarının sağlanması hedefleniyor.
 
Protokol, eğitimin niteliğinin artırılması amaçlı olarak, öğretmenlere ölçme değerlendirme çalışmalarında sunulacak hizmet içi eğitimlerle mesleki gelişimlerini desteklemeyi ve proje Yürütme Kurulu’nca belirlenen alanlarda, eğitim, öğretim, yönetim ve protokol kapsamına giren diğer çalışma alanlarında araştırmalar yapılmasını öngörüyor. Araştırma sonuçlarının ve diğer çalışmaların sonuçlarının, kitap, makale, dergi ve bülten gibi yayınlara dönüştürülmesi planlanıyor.
 
Protokol kapsamında ayrıca TÜBİTAK, İstanbul Kalkınma Ajansı gibi kurumlarla ulusal düzeyde; AB Destek ve Hibe Programları gibi uluslararası düzeyde proje çalışmalarının yapılması, üniversite bünyesinde yürütülmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırma çalışmalarında elde edilecek sonuçların ilgililerle paylaşılması, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi bünyesinde çalışan personelin eğitiminde işbirliği, üniversite öğretim elemanlarının Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışmalara katılımı, üniversite öğretim elemanlarının İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yürütülen çalışmalara eğitici, danışman ve uzman olarak destek verilmesi gibi konularda da işbirliği amaçlanıyor.