Profile

Gülistan GÜRSEL BİLGİN

Dr. Öğretim Üyesi
Ofis: 
YD 311
Telefon: 
0 212 359 6477
Eğitim: 

Lisans: ODTÜ, 2005

Y. Lisans: ODTÜ, 2009

Doktora: Indiana Üniversitesi-Bloomington, 2016

Araştırma Alanları: 
  • Program geliştirme ve değerlendirme
  • Barış eğitimi
  • Çokkültürlü eğitim
  • Nitel araştırma yöntemleri 
  • Eleştirel söylem analizi