Profile

Ersoy Erdemir

Dr. Öğretim Üyesi
E-Posta: 
ersoy.erdemir@boun.edu.tr
Ofis: 
ETA-B 304
Telefon: 
0 212 359 4827
Eğitim: 

Doktora: New York Eyalet Üniversitesi-Buffalo, Öğrenme ve Öğretim, 2008-2013 / Lisansüstü Eğitim Fakültesi
Doktora Tezi: İki dilli bir çocuğun kelime gelişimi yörüngeleri: Okul öncesi dönemde dilbilimsel, öğretimsel ve sosyo-etkileşimsel bakış açıları

Yüksek Lisans: New York Eyalet Üniversitesi-Buffalo, Öğrenme ve Öğretim, 2006-2008 / Lisansüstü Eğitim Fakültesi

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2002-2006

Kısa Özgeçmiş: 

Dr. Erdemir, yüksek lisans ve doktora eğitimini Buffalo New York Eyalet Üniversitesi Öğrenme ve Öğretim Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları çerçevesinde elverişsiz sosyal dezavantajlı koşullarda yaşayan yoksul, mülteci, göçmen ve azınlık çocukları için erken çocukluk eğitimi, erken yıllarda çift dillik ve okul öncesinde yabancı dil öğrenimi konularında uzmanlaştı. Dr. Erdemir, araştırma ağırlıklı disiplinler arası eğitimi sırasında, erken çocukluk eğitimi alanında büyük ölçekli çeşitli hibe destekli erken müdahale projelerinde araştırma görevlisi olarak çalıştı ve Erken Çocukluk Araştırma Laboratuvarı'nda proje yöneticisi olarak görev yaptı. Dr. Erdemir, 2014 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Erken Çocukluk Eğitimi Yüksek Lisans Programı, ve Öğrenme Bilimleri Doktora Programı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yoksulluk, mültecilik, göçmenlik ve azınlık durumlarında yaşayan sosyal dezavantajlı çocuklar ve ailelerine yönelik erken müdahale projeleri yürütmektedir. Ek projeleri, erken çocukluk döneminde iki dillilik ve ebeveyn desteği ve güçlendirme programlarına odaklanmaktadır.

Araştırma Alanları: 

Mülteci, Göçmen ve Azınlık Çocuklar İçin Erken Müdahale Programları
Sosyal Dezavantajlı Çocuklar: Yoksulluk, Kötü Muamele, Göç, Politik Şiddet, Sosyal Dışlanma
Erken Çocuklukta Çift Dillilik, İkinci Dil Öğrenimi ve Erken Okuryazarlık
Aile Katılımı, Ebeveyn Müdahale ve Güçlendirme Programları
Erken Çocukluk Öğretmen Eğitimi

Yayınlar: 

Erdiller-Yatmaz, Z., Erdemir, E., & Demiral, S. (2022). Baby steps to a child-to-child network: A path to empower children for exercising their participation rights. Children & Society. Erken Erişim Versiyonu. https://doi.org/10.1111/chso.12661 

Erdemir, E. (2022). Home-based early education for refugee and local children via mothers: A model of contextually sensitive early intervention. Journal of Child and Family Studies, 31(4), 1121-1144.

Erdemir, E., & Brutt-Griffler, J. (2022). Vocabulary development through peer interactions in early childhood: A case study of an emergent bilingual child in preschool. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 25(3), 834-865.

Erdemir, E. (2022). Uncovering community cultural wealth through an early intervention program: Syrian refugee children speaking. Early Childhood Education Journal, 50(2), 259-278.

Erdemir, E. (2022). Summer preschools for Syrian refugee and host community children in Turkey: A model of contextually sensitive early intervention. Early Education and Development, 33(5), 912-938.

Erdemir, E. (2021). Transactional relations and reciprocity between refugee mothers and their children: Changes in child, parenting, and concept of child. European Early Childhood Education Research Journal, 29(4), 547-568.

Yıldız-Çiçekler, C., Orçan-Kaçan, M., Erdemir, E., & Aral, N. (2020). Job satisfaction and burnout levels of early childhood teachers in the U.S. and Turkey. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 10(1), 56-69.

Karslı Çalamak, E., & Erdemir, E. (2019). Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocuklar ve aileleri: Anlatılmayan karşıt hikâyeler. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 216-246.

Erdiller-Yatmaz, Z., Erdemir, E., Erbil, F. (2019). From the perspectives of pre-service preschool teachers: Why they choose teaching and how they view child/childhood. Journal of Theoretical Educational Science, 12(1), 316-341.

Christ, T., Wang, X. C., Erdemir, E. (2018). Young children’s buddy reading with multimodal app books: Reading patterns and characteristics of readers, text and contexts. Early Child Development and Care, 188(8), 1012-1030.

Erdiller-Yatmaz, Z., Erdemir, E., Erbil, F. (2018). Child and childhood: Preschool teacher candidates reporting. Journal of Qualitative Research in Education, 6(3), 284-312.

Erdemir, E., Çiçekler, C. Y., Orcan, M., & Aral, N. (2016). Self-efficacy and life satisfaction levels of early childhood teachers in the U.S. and Turkey. International Journal of Early Childhood Education Research, 5(9), 4-16.

Orçan M., Erdemir, E., Çiçekler, C. Y., Aral, N. (2013). A comparative investigation of the learning processes of undergraduate teacher education students in the U.S. and Turkey. Mediterranean Journal of Educational Research, 14, 25-31.

Erdemir, E. (2013). Attitudinal dispositions of students toward the English language: Sociolinguistic and sociocultural considerations. Journal of Language and Linguistic Studies, 9(1), 23-49.

Erdemir, E. (2012). Facilitating vocabulary learning of English language learners and bilingual children in preschool and kindergarten classrooms: Practical recommendations. AccELLerate: National Clearinghouse for English Language Acquisition, 4(2), 5-7.

Konuşmalar / Sunumlar: 

Erdemir, E. (2020). Developmental effects of summer preschools intervention on Syrian refugee and Turkish children in vulnerable communities. Amerikan Eğitim Araştırma Derneği Konferansı (AERA), San Fransisko, Kaliforniya. http://tinyurl.com/yxx3vlhd (Bildirisi kabul edilmiş ancak COVID-19 sebebiyle iptal edilmiş konferans)

Karslı-Çalamak, E. & Erdemir, E. (2020). Syrian children and families in Turkey: Missing stories and counternarratives. Amerikan Eğitim Araştırma Derneği Konferansı (AERA), San Fransisko, Kaliforniya. http://tinyurl.com/szok3op (Bildirisi kabul edilmiş ancak COVID-19 sebebiyle iptal edilmiş konferans)

Christ, T., Wang, X. C., & Erdemir, E. (2020). Young children’s buddy reading with multimodal app books: Reading patterns and characteristics of readers, texts, and contexts. Davranış Gelişimi Çalışmaları Uluslararası Topluluğu 26. Bienal Konferansı (ISSBD), Rodos, Yunanistan. (Bildirisi kabul edilmiş ancak COVID-19 sebebiyle iptal edilmiş konferans)

Erdemir, E. (2019). The effects of early childhood education summer schools on Syrian and local children. Erken Çocukluk Eğitiminde Politikalar, Uygulamalar ve Nitelikler Uluslararası Konferansı, İstanbul, Türkiye.

Erdemir, E. (2019). Suriyeli ve Türk çocuklar için yaz anaokulları programı ve etkileri: Bir erken müdahale modeli. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Kafkas Üniversitesi, Kars.

Uçar-Karan, Ş. & Erdemir, E. (2019). Çocuğun öznel iyi olma hali: Okul. 6. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye.

Erdemir, E., Diri, A., Büyükabacı, S. Ö., & Kaya, M. U. (2018). GAP yaz anaokulları projesinin Suriyeli ve Türkiyeli çocuklar üzerindeki etkileri. 3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, Ordu, Türkiye.

Strekalova-Hughes, E., Nash, K., & Erdemir, E. (2018). Refugee critical race theory in education: An emerging ontological and epistemological lens. Amerikan Eğitim Araştırma Derneği Konferansı (AERA), New York, ABD.

Erdemir, E. (2017). Göç ülkesinde çocuk: Okul öncesinde dile ve kültüre duyarlı sınıf toplumu yaratmak. Eğitimde Gelecek Konferansı, MEF Üniversitesi, İstanbul.

Erdemir, E. (2017). Suriyeli çocuklar için yaz anaokulları programı: Pilot müdahale çalışması. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Erdemir, E. (2017). Summer preschool intervention program for Syrian refugee children: Language proficiency and socioemotional gains. Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırma Derneği Konferansı (EECERA), Bolonya, İtalya.

Strekalova-Hughes, E., Nash K., & Erdemir, E. (2017). Toward a refugee critical race theory in education. 25. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitiminin Yeniden Kavramsallaştırılması Kongresi, Toronto, Kanada.

Essary, J., Strekalova-Hughes, E., Park, S. R., & Erdemir, E. (2016). Taught to give? Comparasion of early childhood civic engagement in five countries. Uluslararası Çocukluk Eğitimi Derneği Küresel Çocukluk Zirvesi Yıllık Konferansı, Kosta Rika.

Erdemir, E. (2015). A diverse child’s socialization in a new language environment across contexts of school, home, and community. Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırma Derneği Konferansı (EECERA), Barselona, İspanya.

Erdemir, E. (2015). Emergent bilingual children reading Turkish and English digital storybooks. Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırma Derneği Konferansı (EECERA), Barcelona, Spain.

Erdemir, E. (2015). Incidental vocabulary gains in freeplay interactions: A case study of an emergent bilingual child in preschool. Amerikan Eğitim Araştırma Derneği Konferansı (AERA), Şikago, Illinois.

Erdemir, E. (2014). Emergent bilingual children building expressive vocabulary repertoire: Cross-linguistic and instructional learning trajectories. Avrupa Erken Çocukluk Eğitimi Araştırma Derneği Konferansı (EECERA), Girit, Yunanistan.

Erdemir, E. (2013). Advantages of early bilingualism in young children: Oral language and pre-literacy skills. Avrupa Eğitim Araştırmaları Derneği Konferansı, İstanbul, Türkiye.

Erdemir, E (2012). Linguistically diverse children's classroom social interactions with monolingual-English peers: Pathways to bolstering oral language and emergent literacy skills. Dil ve Sosyal Etkileşim Çalışma Grubu (LANSI). Teachers College, Columbia Üniversitesi, New York.

Erdemir, E. (2012). Fostering vocabulary knowledge of an English-language-learning preschooler: Examination of teachers’ instruction and scaffolding practices. Amerikan Eğitim Araştırma Derneği Konferansı (AERA), Vancouver, Kanada.

Essary, J., Strekalova, E., Park, S., & Erdemir, E. (2011). Seeing eye to eye in early childhood classrooms: Exploring the development of an intercultural co-teaching model among international teachers. Uluslararası Sanat ve Bilim Dergisi Konferansı, Harvard Üniversitesi, Boston, Massachusetts.

Erdemir, E. (2011). Expressive semantic vocabulary knowledge in young bilingual children: Conversation analysis approach. Ulusal Popüler Kültür & Amerikan Kültür Derneği ve Güneybatı/Teksas Popüler Kültür ve Amerikan Kültürü Derneği Ortak Konferansı, San Antonio, Texas.

Erdemir, E. (2011). A case study of an emergent English language learner’s vocabulary development through peer interactions in a universal Pre-K class. Amerikan Eğitim Araştırma Derneği Konferansı (AERA), New Orleans, Louisiana.

Erdemir, E. (2010). Marginalization and empowerment of diversity in the thirdspace: Ethnography of an immigrant English-language-learning child as a language-minority in a U.S. school. 14. Karşılaştırmalı Eğitim Toplulukları Dünya Kongresi (WCCES), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Araştırma Projeleri: 

Doktora Sonrası Projeler

Sosyoekonomik Açıdan Dezavantajlı Aileler İçin İki Nesil Erken Müdahale Yaklaşımı Araştırması
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Kabul edildi - Eylül 2023'te başlayacak

Çocuğun Sesi Var Ortaklık Ağı Projesi: Çocuk Bakışıyla İnsan Hakları
Sivil Toplumu Destek Vakfı Çocuk Fonu; Mozaik Vakfı; Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
Tamamlandı

Çocuğun Sesi Var: Ortaklık Ağı Projesi
Avrupa Birliği Projesi; Uluslararası Çocuk Merkezi; Mikro-Fon Hibe Programı
Tamamlandı

Ev Temelli Erken Çocukluk Eğitimi Program Değerlendirme Araştırma Projesi
UNICEF; GAP İdaresi; Türkiye Kalkınma Vakfı; Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Tamamlandı

Erken Çocukluk Eğitimi Yaz Anaokullarının Suriyeli Çocuklar ile Bölge Çocukları Üzerindeki Etkileri Araştırma Projesi
UNICEF; GAP İdaresi; Türkiye Kalkınma Vakfı; Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Tamamlandı

Suriyeli Mülteci Çocuklar İçin Yaz Anaokulları Projesi: Esenler Uygulaması Araştırması
Plan International; Siemens; Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Tamamlandı

Yaratıcılık Zamanları, Uçan Kütüphane ve Futbol Birleştirir Etki Değerlendirme Araştırma Projesi
Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı; Goethe Institut-İstanbul
Tamamlandı

Küçük Çocukların Birinci ve İkinci Dilde Çokbiçimli Dijital Metinlerle Etkileşimi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Tamamlandı

Yönetilen Tezler: 

Erken Çocukluk Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerini ve Teknoloji Bütünleşik Öğretim Deneyimlerinin İncelenmesi
Erken Çocukluk Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Yüksek Lisans Tezi
Büşra Gündeş Orman, Boğaziçi Üniversitesi, 2022-tamamlandı

Okul Öncesi Çocuklarının İdeal Sınıf Paydaşları Üzerine Görüşleri: Etnografik Durum Çalışması
Erken Çocukluk Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Yüksek Lisans Tezi
Tuğba Aladağ, Boğaziçi Üniversitesi, 2019-tamamlandı

İlkokul Bağlamında Çocuğun Öznel İyi Olma Hali
Erken Çocukluk Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Yüksek Lisans Tezi
Şeyda Karan, Boğaziçi Üniversitesi, 2019-tamamlandı

İşbirlikli Çoklu Ortam Platformu Aracılığıyla Sunulan Bireyselleştirilmiş İkinci Dil Sözcük Öğrenimi: Tasarım Temelli Araştırma
Öğrenme Bilimleri Doktora Programı - Doktora Tezi
Gökhan Özkan, Boğaziçi Üniversitesi, devam ediyor-savunma 2022 Aralık

Tasarımlar, Ödüller ve Patentler: 

GAP Yaz Anaokulları Projesinin Suriyeli ve Türkiyeli Çocuklar Üzerindeki Etkileri Sözel Bildiri Birincilik Ödülü (Ekim 2018)
3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi

Erken Çocukluk Eğitimi ve Çocuk Gelişimi Özel İlgi Grubu: Genç Bilim İnsanı Araştırma Geliştirme Ödülü (Nisan 2015)
Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği

Kelime Çalışmaları Özel İlgi Grubu: Öğrenci Kelime Araştırmaları Makalesi Ödülü (Nisan 2012)
Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği

Erken Çocukluk Eğitimi ve Çocuk Gelişimi Özel İlgi Grubu: Doktora Öğrenci Ödülü (Nisan 2011)
Amerikan Eğitim Araştırmaları Derneği

Lisansüstü Eğitim Fakültesi: Doktora Öğrenci Araştırma Ödülü (Nisan 2010)
New York Eyalet Üniversitesi