Profile

Ersoy Erdemir

Yrd. Doç. Dr.
E-Posta: 
ersoy.erdemir@boun.edu.tr
Ofis: 
ETA-B 304
Telefon: 
0 212 359 4827
Eğitim: 

Doktora: State University of New York at Buffalo, 2013. 

Yüksek Lisans: State University of New York at Buffalo, 2008

Lisans: Anadolu University, 2006

Kısa Özgeçmiş: 

Erdemir, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sürecinde Buffalo New York Eyalet Üniversitesi'nde Öğrenme ve Öğretim Bölümü bünyesinde (1) erken çocukluk döneminde iki dilli gelişim (2) mülteci, göçmen ve azınlık çocukları konularında uzmanlaştı. 

Erdemir, yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca erken çocukluk eğitiminde iki dilli / ikinci dil gelişimi, acil okuryazarlık ve mülteci, göçmen ve azınlık çocukları konularında uzman birçok akademisyen ve yetkili ile çeşitli hibe destekli müdahale ve keşif çalışmalarında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ayrıca bu süre zarfında Uusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) tarafından finanse edilen geniş çaplı bir müdahale projesi için Erken Çocukluk Araştırma Laboratuvarı'nda proje yöneticisi olarak görev almıştır.Bunlara ek olarak, Erken Çocukluk Eğitimi ve Yabancı / İkinci Dil Eğitimi programlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermiş ve küçük çocuklar için geliştirilen Eğitim Yazılımları Değerlendirme Laboratuarı'nın (Educational Software Evaluation Lab) müdürlüğünü yapmıştır. Bütün bu deneyimlerle, Erdemir erken çocukluk eğitiminde iki dilli gelişim ile mülteci ve mülteci, göçmen ve azınlık çocuklarına odaklanan araştırma ve öğretim uzmanlığı geliştirmiştir. 

Erdemir, 2013 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Erken Çocukluk Eğitiminde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Halen, Türkiye'deki erken çocukluk eğitimi kurumlarında yer alan Suriyeli mülteci çocuklara ve dil açısından azınlık durumunda bulunan çocukların aldığı ana dilde erken çocukluk eğitimine odaklanan araştırma projeleri içerisinde yer almaktadır.

Araştırma Alanları: 
Erken çocukluk döneminde iki dilli gelişim
Mülteci, göçmen ve azınlık çocuklarının gelişimi ve eğitimi
Suriyeli mülteci çocuklar
Ana dil tabanlı çok dilli eğitim
Erken çocukluk eğitiminde ikinci dil entegrasyonu
Teknoloji ile zenginleştirilmiş erken çocukluk eğitimi
Kültürel ve dilsel olarak farklı çocuklar
Çocuk ve aile çalışmalarında araştırma yöntemleri
Erken çocukluk sınıfları için öğretmen eğitimi