Profile

Mine Göl Güven

Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr.
E-Posta: 
mine.golguven@boun.edu.tr
Ofis: 
ETA-B 408
Telefon: 
0 212 359 7313
Eğitim: 
Eğitim: 

Doktora, Pennsylvania State University, Öğretim Programları ve Müfredat (Erken Çocukluk Eğitimi odaklı), University Park, PA, 2002-2006   

Yüksek Lisans,   Syracuse University, Çocuk ve Aile Çalışmaları Bölümü, Syracuse, NY, 1999-2001  

Lisans , İstanbul Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, İstanbul, Türkiye, 1993-1997  

 

Yayınlar: 

Dergi Makaleleri

Gol-Guven, M. (2009). Evaluation of the quality of early childhood classrooms in Turkey. Early Child Development and Care, 179(4), 437-451.

Ho, H., Gol-Guven, M., & Bagnato, S. J.  (2013). Classroom observations of teacher-child relationships among racially symmetrical and racially asymmetrical teacher-child dyads. European Early Childhood Education Research Journal, 20(3), 329-349.

Gol-Guven, M. (2014). Back to basics: What do parents and teachers expect of early childhood education?. Bogazici University Education Journal, 31(1), 19-44.

Gol-Guven, M. (2016). Who is holding the longer stick?: power of adult presence on children’s play. International Journal of Play, 5(2), 123-127. Doi: 10.1080/21594937.2016.1203906

Gol-Guven, M. (2016). The Lions Quest Program in Turkey: teachers’ views and classroom practices. The International Journal of Emotional Education, 8(2), 60-69.

Gol-Guven, M. (2017). The effectiveness of the Lions Quest Program: Skills for Growing on school climate, students’ behaviors, perceptions of school, and conflict resolution skills. European Early Childhood Education and Research Journal, 25(4), 575-594. Doi: 10.1080/1350293X.2016.1182311

Gol-Guven, M. (2017). Erken çocukluk eğitiminde alan tasarımı ve kullanımı: kültürler arası karşılaştırma [Space design and use in early childhood education: cross-cultural study]. İlköğretim Online, 16(4), 1732-1752. Doi: 10.17051/ilkonline.2017.342987.

Gol-Guven, M. (2017). Play and flow: Children’s culture and adults’ role. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 194-208. Doi: 10.24130/eccd-jecs.196720171230.

Gol-Guven, M. (2017). Oyun temelli deneyimlerin sınıf ortamı, öğrencilerin davranışları, okul algıları ve çatışma dönüştürme becerilerine etkisi [The effects of play-based experiences on classroom atmosphere, students’ behaviors, school perceptions, and conflict resolution skills]. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1345-1366. Doi: 10.14686/buefad.336299.

Gol-Guven, M. (online first). Ensuring quality in early childhood education and care: The case of Turkey. Early Child Development and Care. doi: https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1412957

Gol-Guven, M. (under review). Lions Quest Yaşam Becerileri Programının Türkiye’deki uygulama örneği [An example of implemetation of Lions Quest Life Skills Program in Turkey].

Gol-Guven, M. (under review). Erken çocukluk eğitimi veren okul türlerinin çocuk gelişimi ve aile katılımı ile ilişkisi [The relationship of the type of preschools with child development and parent involvement]

Rentzou, K. Gol-Guven, M., Koumarianou, A., & Çabi, N. (under review). Exploring types and predictors of paternal involvement from Greek, Greek - Cypriot and Turkish fathers’ and mothers’ perspectives: Cross-National differences and similarities.

Kitap Bölümleri

Gol-Guven, M. (2016). İşitme Engeli olan Çocukların Türk İşaret Dili (TİD) Edinimini Destekleyici Eğitim Malzemeleri Geliştirme Çalışması [Developing materials for Deaf children to support Turkish Sign Language (TID) acquisition], Arık, E. (Ed.). Türk İşaret Dili Çalışmaları [Turkish Sign Language Studies], Koç Universitesi Yayınları, Turkey.

Seven, Y. & Gol-Guven, M. (2016). Bir Dil İki Dünya: Sağır Anne Babanın İşiten Çocuğu Olmak [One Language Two Universes: Being a Hearing child of Deaf parents], Arık, E. (Ed.). Türk İşaret Dili Çalışmaları [Turkish Sign Language Studies], Koç Universitesi Yayınları, Turkey.

Roopnarine J. L., & Gol-Guven, M. (2015). Indian Fathers: Traditional with Changes on the Horizon. In J. L. Roopnarine (Ed.), Fathers across Cultures. The Importance, Roles, and Diverse Practices of Dads. California, CA: Praeger.

Gol-Guven, M. (2010). Keeping the Baby in Mind: Infant Mental Health in Practice. Authors: Jane Barlow & P.O. Svanberg. The International Journal of Emotional Education, 2(1), 79.

Yayınlanmış Sunumlar

Pinar, M. & Gol-Guven, M. (2012). Barış Kültürünün Eğitim Ekolojisindeki Yeri [The Place of Peace Education in Ecology of Education], Özdemir, I. (Ed.). Barış Kültürü ve Eğitimi Çalıştayı [The Conference of Peace Culture and Education]. Istanbul, Turkey.

Çocuk Kitapları ve Android/IPAD Uygulamaları

Gol-Guven, M. (2016). Ilk Isaret Dili Kitabim [My First TID Book: Turkish Sign Language]. Bogazici University Publications.

Gol-Guven, M., Özsoy, S. A., Başar M., Balcı, K., & Topdağı, O. (2016). Ilk Isaret Dili Kitabim [My First TID Book: Turkish Sign Language]. Android/IPAD Apps.

Düzenlenen Eğitim Materyalleri

Bekman, S., Koc, A., Corapci, F., & Gol-Guven, M. (2008) (Eds.). Okul Oncesi Veli ve Cocuk Egitim Programi [Educational Program for Children and Mothers in Early Childhood]. ACEV publications [Mother Child Education Foundation], Istanbul, Turkey.

Bekman, S., Koc, A., & Gol-Guven, M. (2015) (Eds.). Okul Oncesi Egitim Yaz Programi ve Ogretmen Rehber Kitabi [Early Childhood Summer School Program-Mother Child Education Foundation]. ACEV publications [Mother Child Education Foundation], Istanbul, Turkey.

Gol-Guven, M. & Sucuka, N. (2015). Okul Oncesi Egitim Yaz Programi Ogretmen Rehber Kitabi [Early Childhood Summer School Program’s Teachers’ Guide Book]. ACEV publications [Mother Child Education Foundation], Istanbul, Turkey.

Gazete Yazıları

http://www.hurriyet.com.tr/oncelik-okul-oncesi-egitimde-olmali-40625877

http://www.hurriyet.com.tr/birakin-tatilde-oyun-oynasinlar-40493989

http://www.milliyet.com.tr/okul-seciminde-her-kriter-onemli-gundem-2615159/

 

 

Konuşmalar / Sunumlar: 

Davetli Konuşmacı Olarak

Gol-Guven, M. (21 Aralık 2017). Boğaziçi Üniversitesi ve Beşiktaş Belediyesi İşbirliği ile Açık Ders. Çocuk ve Oyun: Çocuk Oyununa Yetişkin Müdahalesi [Children and Play: Adults’ Intervening of Children’s Play].

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/yetiskinler-cocugunun-oyun-seruvenine-mudahale-ettiginde-buyu-bozuluyor

Gol-Guven, M. (9 Aralık 2017). BÜSOS İnsan Hakları Günleri, İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Eğitim [Human Rights Day: Education in Primary and Secondary Schools]. Moderatör.

Gol-Guven, M. (25 Kasım 2017). Nirun Şahingiray 3. Uluslarası Forumu, Eğitimi Yeniden Hayal Etmek, Neredeyiz? Nereye Gitmeyi Hayal Ediyoruz? [Re-imagining Education: How Will We Pursue Our Dreams?]. Panel Konuşmacısı.

Gol-Guven, M. (24 Kasım 2017). Erken Çocukluk Eğitiminde Önemli bir Nokta: Değerlendirmede Çeşitlilik [An Important Point in Early Childhood Education: Variety in Evaluation]. Boğaziçi Üniversitesi Öğretmenler Günü Paneli [Bogazici University Teachers’ Day Panel].

Gol-Guven, M. (10 Kasım 2017). Köprüler Oluşturmak: Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocukların Ailelerinde Stres Ve Başa Çıkma Yöntemleri: PSI-WELL Erasmus Plus Projesi [Building Bridges: Promoting Social Inclusion and Well-Being for the Families of Children with Special Needs]. Eğitim Fakültesi Paylaşım Toplantıları [Faculty of Education Brown Bag Series]. Boğaziçi University, İstanbul Turkey.

Gol, Guven, M. (26 Ocak 2016). Yetişkinin Çocuk Oyununa Müdahalesi [Adults’ Interferences to Children’s Play]. Eğitim Fakültesi Paylaşım Toplantıları [Faculty of Education Brown Bag Series]. Boğaziçi University, İstanbul Turkey.

Gol-Guven, M. (11 January 2015). Play Rights in Crisis. Peace for Children. Boğaziçi University, Istanbul Turkey.

Gol-Guven, M. (11 April 2015). Play and Classroom Culture. 6th Annual Play Mini Conference, State College, Pennsylvania, USA.

Gol-Guven, M. (20 March 2015). Evaluating School - Based Interventions: The Lions Quest Program by the David B. Falk College of Sport and Human Dynamics Research Center, Syracuse University, USA.

Gol-Guven, M. (10 June 2014). Oyun ve Eğitim: Çocuğun Hayatındaki Bağdaşamayan İki Gerçeklik mi? [Play and Education: The Two Contradicting Realities in Children’s Lives]. 3. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bineali [Third Bienal of Arts of Children and Youth], Istanbul, Turkey.

Pınar, M. & Gol-Guven, M. (3 May 2014). Barış Eğitimi ve Mekan, Eğitimde Barış Kültürü ve Mekan Kurgusu İlişkisi [Peace Education and Space: The Relationship between Peace Culture and Space]. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Çalıştayı, Fener-Balat, İstanbul.

Gol-Guven, M. (16 April 2014). SBS Değil SBG: Çocuklarla Sevgi, Bağ ve Güven İlişkisi Geliştirme [Developing Affection, Attachment and Trust with Children], Öğretmen Akademisi Vakfı [the Academia of Teachers Association], İstanbul, Turkey.

Gol-Guven, M. (21 January 2014).  İlkokul 1.Sınıf Öğrencilerinin Geçiş Süreçlerini Kolaylaştırıcı İşbirliği ve Katılımcılığı Destekleyen Oyun Temelli Deneyimlerin Etkileri [Supporting First Year Primary School Students’ Social and Emotional Development through Collaborative Play and Art Activities], Sabancı Üniversitesi, Eğitim Reformu Girişimi, İstanbul.

Gol-Guven, M. (15-16 October 2010). Developing educational program and materials for deaf children under 6, Türk İşaret Sistemi Hazırlık Çalıştayı, Türk Dil Kurumu, Ankara.

Gol-Guven, M. (20 February 2010). Supportive programs and methods for social and emotional development in early years. The Importance of Early Years in Guidance Conference and Workshop by YORET in Istek Okullari, Istanbul.

Gol-Guven, M. (27-28 March 2009). Moderator at the International Conference on Equity and Respect for Diversity in Early Childhood Education in the Context of Children’s Rights organized by the Support of Women (KEDV-Kadin Emegini Degerlendirme Vakfi). Istanbul Teknik Universitesi Sosyal Tesisleri. Istanbul, Turkey.

Gol-Guven, M. (17-18 November 2007). The importance of early years education for the children with hearing impairments. The Conference of Educational Practices for Hearing Impaired People, Türk Sanayi Odası, Istanbul, Turkey

Gol-Guven, M. (27-28 October 2007). Classroom atmosphere and culture in early childhood education. Ya-Pa Teachers Seminars, Irmak Okulları, Istanbul, Turkey.

Gol-Guven, M. (27-28 October 2007). Challenging behaviors in children. Ya-Pa Teachers Seminars, Irmak Okulları, Istanbul, Turkey.

Gol-Guven, M. (6 May 2007). Formation of quality standards in pre-service and in-service teacher education and training for early childhood education field. Bahcesehir Koleji, Istanbul, Turkey.

Gol-Guven, M. (6 May 2007). Classroom management techniques for early childhood education classrooms. Bahcesehir Koleji, Istanbul, Turkey.

Gol-Guven, M. (March 2007). Anne Çocuk Eğitim Vakfı (ACEV-Mother Child Education Foundation). Day-long seminar series on Classroom Management and Behavioral Modifications for Challenging Behaviors. Diyarbakir, Turkey.

Gol-Guven, M. (2002, May). Quality and parents’ expectations of preschool programs. In B. Guncer (Chair), New Construction in Colleges of Education and the Place of Early Childhood Teachers in the Process. Early Childhood Education in 21.st Century Symposium, Hacettepe University, Ankara, Turkey.

Uluslararası Sunular

Gol-Guven, M. (2017, September). Oyun temelli deneyimlerin sınıf ortamı, öğrencilerin davranışları, okul algıları ve çatışma dönüştürücü becerilerine etkisi, presented at 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Congress at Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey.

Gol-Guven, M. (2015, September). The effectiveness of the Lions Quest Program: Skills for Growing on school climate, students’ behaviors, perceptions of school, and conflict resolution skills, presented at the 25th European Early Childhood Education Association (EECERA) Annual Conference at Universitat Autonoma de Barcelona, Spain.

Gol-Guven, M. (2015, May). Play and school: Are they the realities of children lives that cannot go together/get along well?, AERO's 2015 Annual Conference, Long Island University/POST, New York, USA.

Gol-Guven, M. (2014, May). The effects of collaborative and participatory games on the first grade students’ transitions to school, 19th IPA World Conference 2014, Istanbul, Turkey.

Gol-Guven, M. (2014, April). The case study on the effects of Lions Quest (Yaşam Becerileri) Program, International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI), Antalya, Turkey.

Gol-Guven, M. (2013, September). Teachers’ ideas of a program for developing children’s socio-emotional skills, presented at European Conference on Educational Research (ECER), Bahcesehir Universitesi, Istanbul, Turkey.

Gol-Guven, M., Korkmaz, F. & Tasci, S.S. (2011, October). The development of TID materials for Deaf children under 6, presented at Sign 5 Conference, Gazi Universitesi, Ankara, Turkey. (Presented in TID)

Gol-Guven, M. (2010, September). What is child? Teachers’ conceptualizations of “child” and “childhood”, presented at the 20th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) Annual Conference, Birmingham, England.

Gol-Guven, M. (2009, September). Promoting social and emotional competence in children: CSEFEL Model, presented at the Second ENSEC (European Networking for Socio-Emotional Competence in Children and Young Persons Conference, Izmir, Turkey.

Gol-Guven, M. (2008, October). Advocacy for women; with women: Is arranging child care only women’s problem?, presented at the 9th ISSA (International Step by Step Association) Annual Conference, Budapest, Hungary

Gol-Guven, M. (2008, October). Democracy in Early Childhood Years: Why and How, presented at the 9th ISSA (International Step by Step Association) Annual Conference, Budapest, Hungary

Gol-Guven, M. (2008, September). Positivist and Post-Positivist Approaches in Early Childhood Education, presented at the 18th EECERA (European Early Childhood Education Research Association) Annual Conference, Stavanger, Norway.

Gol-Guven, M. (2008, January). Cultural varieties in a playgroup: How mothers and children interact during play, presented at the 17th International Play Association (IPA) World Conference, Hong Kong.

Gol-Guven, M. (2007, August). Mothers' scaffolding with their toddlers, presented at the 17th European Early Childhood Education and Research Association (EECERA) Annual Conference, Prague, Czech Republic.

Johnson, J. E., Ersay, E., Gol-Guven, M., Aldemir, J., & Graves, S. L. (2006, June). Teacher educators' epistemological beliefs about art and science learning in early childhood, presented at the 36th. Annual Meeting of the Jean Piaget Society, Baltimore, MD.

Gol-Guven, M. & Johnson, J. E. (2006, May). Mother's ideas about toddler play and development through cultural lens, presented at the 32nd Annual Meeting the Association for the study of Play, Brock University, St. Catharines, Ontario, Canada.

Gol-Guven, M. (2003, April). Parents’ and teachers’ expectations of early childhood programs in Turkey, presented at the annual conference of Association for Childhood Education International, Phoenix, AZ.

Gol-Guven, M., Guven, D., McGrew, K. T., Keogh, M. D., & Pfister, C. C. (2003, March). Traveling Through Team Teaching: A Case Study to Use in Teacher Education, presented at Eighteenth Annual Graduate Exhibition, Pennsylvania University, University Park, PA.

Gol-Guven, M., & Krishnakumar, A. (2002, November). Evaluation of the Quality of Early Childhood Classrooms in Turkey, presented at the annual meeting of the National Association for the Education of Young Children, New York, NY.

Gol-Guven, M., Guven, D., McGrew, K. T., Keogh, M. D., & Pfister, C. C. (2002, October). Traveling through team teaching, Creating Multimedia Case Studies for Teacher Education. Teaching Tools 2002 Conference, Syracuse University, Syracuse, NY.

Gol-Guven, M., Guven, D., McGrew, K. T., Keogh, M. D., & Pfister, C. C. (2002, June). Traveling through team teaching, Multimedia Case Studies for Teacher Education. School of Education, Syracuse University, Syracuse, NY.

Gol-Guven, M. (2000, April). The perception of childcare responsibilities among Turkish college students. Graduate Students’ Research Presentations. Human Development College, Syracuse University, Syracuse, NY.

Araştırma Projeleri: 
Proje Koordinatörü Olarak

Scientific Research Projects supported by Bogazici University. Research Title: Quality in Early Childhood Education Settings. Project Code: 07D101. Dates: March 2007-December 2009.

DPT SODES Projects. Five in 5: Early Childhood and Early Skills (ECEB) Program Implementation in Mardin, Turkey. Project Code: 783. Dates: December 2010-December 2011.

Scientific Research Projects supported by Bogazici University. Research Title: Developing Materials to Teach TID for Deaf children. Project Code: 5326. Dates: May 2010 - May 2013.

Scientific Research Projects supported by Bogazici University. Research Title: The Relationship between Designing Schools and School Climate. Project Code: 07D01P1. Dates: July 2017-December 2019.

Farklı Rollerde

International Learning and Innovation in Teacher Education (ILITE). Teacher Identity in Europe EuroCulture Erasmus Intensive Program (IP), Sweden, Denmark, Lithuania, Germany, the Netherlands, Turkey, England. Role: Trainer. Dates: March 2012.

From Peaceful School to Peaceful Community: Democratic Citizenship Education Project [Barışcıl Okuldan Toplumsal Barışa: Demokratik Yurttaş Eğitimi], European Union Projects. Roles: Researcher, Program Developer, Trainer, Supervisor. Dates: January 2014-June 2015.

Building Bridges: Promoting Social Inclusion and Well-Being for the Families of Children with Special Needs (PSI-WELL). European Union Projects, Erasmus Plus, Romania, Lithunia, Portugal, Spain, Croatia, Turkey. Roles: Program Developer, Researcher. Dates: September 2016-September 2019.

http://www.psiwell.eu/index.php/en/

Araştırma Raporları

The Evaluation of Lions Quest Program from 1st to 8th Grade. The head of the evaluation team, responsible for the research design, data collection and analysis, and the final report writing. Both qualitative and quantitative data was collected.

The Evaluation of Lions Quest Program from 1st to 4th Grade: Experimental Design. 4 schools are involved (2 experiment, 2 control). School Climate, Student Behavior, Students, Parents, and Teachers’ Perceptions of the School, and Conflict Resolution Strategies of students were assessed. The head of the evaluation team, responsible for the research design, data collection and analysis, and the final report writing.

Supporting First Year Primary School Students’ Social and Emotional Development through Collaborative Play and Art Activities, funded by Istanbul Ministry of Education Department, International Play Association (IPA) and Bernard Van Leer Foundation.

Access to Play in Crisis funded by International Play Association (IPA) involving six countries (Turkey, India, Nepal, Lebanon, Thailand, Japan). Data gathering in the neighborhoods of Istanbul where children experience prejudice, violence and economic hardship

 

Yönetilen Tezler: 

Seven, Y. (2014). A Woman Coordinator in an Early Childhood Education Center: A Case Study on Defining Leadership based on Feminine Perspective. Bogazici University.

Cabi Zengin, N. (2016). The Relationship between Teachers’ Power Perception, Teachers’ Definition of Child, And Child-Teacher Interaction. Bogazici University.

Üyelikler: 

2007-2008                  Boğaziçi Üniversitesi  Okul Öncesi Labı Eğitim Koordinatörü 

2008-2009                  Joker Akademi Eğitim Kurulu Üyesi

2007-…                      Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kurul Üyesi

2009                           ENSEC - Konferans Başkanlığı (1 yıl) Türkiye

2011- 2012                 Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Merak Eden Çocuk Anaokulu Eğitim Kurulu Üyesi

2011-2013                  Boğaziçi Üniversitesi  Okul Öncesi Labı Komite Başkanı

2016-….                     Boğaziçi Üniversitesi Etik Komitesi Üyesi

2007- ....                     ENSEC Üyesi

2008-....                     Uluslararası Oyun Birliği (IPA) Üyesi

Tasarımlar, Ödüller ve Patentler: 

1998- 2006      Türk Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Lisans ve Doktora için uluslararası Eğitim Burs Programı

2009                Boğaziçi Üniversitesi Akademik Destek Ödülü

2012                Boğaziçi Üniversitesi Akademik Destek Ödülü

2014-2015       Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından verilen Uluslararası Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

 

Sorumluluklar: 
İlköğretim Bölümü, Erken Çocukluk Eğitimi Programı, Bölüm Başkanı, 2016-devam ediyor.
 
İlköğretim Bölümü, Erken Çocukluk Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Program Başkanı, 2016-devamı.
 
Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez Başkanı, 2016-devamı