Profile

Nalan Babür

Dr. Öğretim Üyesi
E-Posta: 
nalan.babur@boun.edu.tr
Ofis: 
ETA-B Binası 404
Telefon: 
0 212 359 6760
Eğitim: 
Doktora: Arizona Üniversitesi, Tucson, Arizona, ABD
Özel Eğitim / Öğrenme Güçlükleri
Yan Dal: Eğitim Psikolojisi / Öğrenme ve Ölçme-Değerlendirme Teknikleri
 
Yüksek Lisans: Arizona Üniversitesi, Tucson, Arizona, ABD
Özel Eğitim /Davranış Bozuklukları
 
Lisans: Ankara Üniversitesi,
Dil -Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Psikoloji
 
 

 

Yayınlar: 
BİLİMSEL YAYINLAR
Sonmez, E., Haznedar, B., Ercetin, G., & Babur, N. (hakem değerlendirmesinde). Learning how to spell in Turkish: Evidence from third graders.
 
Sonmez, E., Haznedar, B., Ercetin, G., & Babur, N. (hakem değerlendirmesinde). Investigating spelling skills in Turkish: Linguistic and cognitive processes.
 
Sönmez, E., Babür, N., Haznedar, B. & Erçetin, G. (basımda). Reading and Spelling Skills in Transparent Orthographies: Phonological Encoding and Rapid Automatized Naming in Turkish. Reading-Writing Connections: Towards an Integrative Literacy Science,  R. A. Alves, T. Limpo & M. Joshi (Eds.).

Bakır, H. ve Babür, N.  (2018). Hızlı otomatik isimlendirme testinin Türkçeye uyarlanması. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 35 (2), 67-83.

Babür, N. (2018). Özgül okuma bozukluğu: Tanımı, belirtiler  ve eğitsel öneriler. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 35 (2), 35-50.

Sönmez, E., Haznedar, B. & Babür, N. (2018). Learning how to spell in Turkish: Evidence from third graders. The Rouen Meeting Studies on Turkic Structures and Language Contacts, M. A.  Akıncı, & K. Yağmur (Haz.), ss. 156-175, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Özata, H., Babur, N., & Haznedar, B. (2016). Phonological awareness in reading acquisition: Evidence from reading skills of Turkish-English successive bilingual children. The acquisition of Turkish in childhood, B. Haznedar ve N. Ketrez (Haz.), ss. 243-271, Amsterdam: John Benjamins Publishing.
 
Kartal, G., Babur, N., & Ercetin, G. (2016). Training for phonological awareness in an orthographically transparent language in two different modalities. Reading and Writing Quarterly, 32, 550-579.
 
Sakiz, H., Sart, H., Borkan, B., Korkmaz, B. & Babur, N. (2015). Quality of life of children with learning disabilities: A comparison of self-reports and proxy-reports, Journal of Learning Disabilities, 30(3), 114-126.
 
Sönmez, E., Babür, N., & Haznedar, B. (2015). Türkçede Yazma Becerisinin İncelenmesi: Dilbilimsel ve Bilişsel Süreçler. B. Savaş, D. Yüksel, D. Fidan, B. Öztürk, & B. Karagül (Haz.), 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri Kitabı (ss. 51-60). Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları.
 
Sönmez, E., Babür, N., & Haznedar, B. (2015). Learning how to spell in Turkish. Boğaziçi University Journal of Education, 32(1), 34-50.
 
Sönmez, E., Babür, N., & Haznedar, B. (2014). Türkçede yazma süreçlerinin incelenmesi. F. Karahan (Haz.), 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiriler Kitabı (ss. 172-186). Sakarya Üniversitesi
 
Özdemir, F., Haznedar, B., & Babür, N. (2012). The development of reading in early bilingualism: Evidences from Turkish-child L2 learners of English, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 29(1), 9-33.
 
Özata, H., Haznedar, B., & Babur, N. (Mayıs, 2011). İki dilli çocuklarda okuma edinimi ve ses farkındalığı ilişkisi. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiriler Kitabı (ss. 172-183), Çukurova Üniversitesi,Adana.
 
Babür, N., Haznedar, B., Erçetin, G., Özerman, D., & Erdat-Çekerek, E. (2011). ). Türkçe’de kelime okuma bilgisi testinin (KOBİT) geliştirilmesi. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 28(2), 1-21.
 
Mather, N., Bos, C., & Babur, N. (2001). Perceptions and knowledge of pre-service and in-service teachers about early instruction, Journal of Learning Disabilities, 34 (5), 462-471.
 
Bos, C., Mather, N., Friedman, R., & Babur, N. (1999). Interactive, collaborative professional development in early literacy instruction: Supporting the balance, Learning Disabilities Research and Practice, 14 (4), 227-238.

 

Konuşmalar / Sunumlar: 

Sunumlar

İlerten, F., Babür, N., & Haznedar, B. (1-3 Kasım, 2018). Reading development in Turkish-Arabic simultaneous bilingual children. Bildiri, 1st European Literacy Summit. Porto Universitesi, Porto, Portekiz.

Bektaş, S., Haznedar, B., Babür, N., & Erçetin, G. (1-3 Kasım, 2018). Investigating predictors of reading development in a transparent orthography: The case of Turkish. Bildiri,1st European Literacy Summit. Porto Universitesi, Porto, Portekiz.

Sönmez, E., Babür, N. Haznedar, B.  (25-26 Haziran, 2018). Investigating the literacy skills of good and bad spellers in Turkish. Bildiri, The Child Language Symposium. Reading Universitesi, Reading, İngiltere.

Bektaş, S. Haznedar, B., Babür, N. & Erçetin, G. (7-9 Şubat, 2018). The role of phonological awareness and rapid automatized naming in the reading acquisition of Turkish-speaking children. Bildiri, COST Action IS1401 European Literacy Network (ELN) Winterthur Conference.  Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, İsviçre.

Akdemir, G. Z., Babür, N., & Özel, S. (8-10 Kasım, 2017). Okuma güçlüğü çeken ve çekmeyen 5. Sınıf öğrencilerinin bilgilendirici metin türlerine dayalı okuduğunu anlama performanslarının değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı, 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Babür, N., Kartal, G., & Erçetin, G. (20 Ekim, 2017). Okulöncesi Çocuklarda İki Farklı Eğitsel Ortamda Fonolojik Farkındalık Eğitimi: Hangisi Daha Etkili? 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sönmez, E., Haznedar, B., & Babür, N. (13-14 Mayıs, 2016). Fonolojik farkındalık ve sözcük bilgisinin yazma becerisi üzerindeki etkisi. Bildiri, 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Akdemir, G., Babur, N., & Kaya, E. (28-30 Nisan, 2016). Reading scientific text for students with learning disabilities. Bildiri, 7th World Conference on Psychology, Counseling, and Guidance (7. Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi – WCPCG 2016), Kuşadası, İzmir.
 
Sönmez, E., Haznedar, B., & Babür, N. (28-30 Nisan, 2016). Investigating spelling skills in Turkish: Linguistic and cognitive processes (Türkçe’de yazma becerisinin incelenmesi: Dilsel ve bilişsel beceriler). Bildiri, 7th World Conference on Psychology, Counseling, and Guidance (7. Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi –WCPCG 2016), Kuşadası, İzmir.
Babur, N. (13-16 Nisan, 2016). Okuma gelişiminde etkin olan temel bilişsel ve dilsel süreçler: Fonetik farkındalık, hızlı otomatik adlandırma ve işler bellek. Bildiri, 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İzmir.
 
Babur, N., Ercetin, G., & Haznedar, B. (7-8 Kasım, 2015). Development of Turkish reading achievement tests (Türkçe okuma başarısını ölçen testlerin geliştirilmesi), Bildiri, European Literacy Network Conference (ELN), Prague, Çek Cumhuriyeti.
 
Sönmez, E., Babür, N., & Haznedar, B. (21-22 Mayıs, 2015). Türkçe’de yazma becerisinin incelenmesi: Dilbilimsel ve bilişsel süreçler. Bildiri, 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli Universitesi, Kocaeli.
 
Babür, N., Haznedar, B., & Sönmez, E. (3-5 Eylül, 2014). Learning how to spell. Bildiri, 17. International Conference on Turkish Linguistics - ICTL 17 (17. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı), Rouen, Fransa.
 
Özata, H., Haznedar, B., & Babür, N. (3-5 Eylül, 2014). Reading acquisition in early bilingualism: Evidence from reading skills of Turkish-English successive bilingual children. Bildiri, 17. International Conference on Turkish Linguistics - ICTL 17 (17. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı), Rouen, Fransa.
 
Kartal, G., Babür, N., & Erçetin, G. (25-27 Ağustos, 2014). Working on Phonological Awareness Skills: Young and Fast!” Bildiri, European Association for Research in Learning and Instruction, Special Interests Groups (EARLI SIG 5 Conference), Jyväskylä, Finlandiya.
 
Haznedar, B., Babür, N., & Sönmez, E. (8-9 Mayıs, 2014). Türkçe’de yazma süreçlerinin incelenmesi. Bildiri, 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
Kartal, G., Babur, N, & Ercetin, G. (3-7 Nisan, 2014). First Steps: Training on the computer and in the classroom for phonological awareness. Yuvarlak Masa Toplantısı, “The power of education research for innovation in practice and policy.” American Educational Research Association (AERA), Annual Meeting 2014, Philadelphia, Pennsylvania, ABD.
 
Babür, N. (24-25 Şubat, 2014). Öğrenme güçlükleri: Son araştırmalardan bulgular ve yaşanan güçlükler. Bildiri, 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sempozyumu, Ankara Tıp Fakültesi, Ankara.
 
Börkan, B., Sart, H., Babür, N., Ünlühisarcıklı, O., & Caner, A. (8-11 Eylül, 2013). Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında ilkokul öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçları, Bildiri, 2013 World Conference on Psychology, Counseling, and Guidance (Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 
Kartal, G., Babür, N., & Terziyan, T. (27-31 Ağustos, 2013). Phonological awareness training at the kindergarten and first grade level in Turkish: A preliminary study. Bildiri, Responsible Teaching and Sustainable Learning, 15. Biennial EARLI Conference, Münih, Almanya.
 
Babür, N., Haznedar, B., Özerman, D., Korfal, A., Erçetin, G., & Arslan, C. (5-7 Mayıs, 2011). Türkçe'de okulöncesi ve ilköğretim düzeyinde kelime sıklığı çalışması. Bildiri, 25. Ulusal Dil Bilim Kurultayı, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 
Özata, H., Haznedar, B., & Babür, N. (May 5-7, 2011). İkidilli çocuklarda okuma edinimi ve ses farkındalığı ilişkisi. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 
Babür, N., Metindoğan-Wise, A., & Kartal, G. (8-12 Nisan, 2011). Rapid Automatized Naming (RAN), Phonological Awareness, and Early Reading Skills in a Transparent Orthography (Turkish), Poster Sunusu. “Inciting the social imagination: Education reserach for the public good”. American Educational Research Association (AERA), Annual Meeting 2011, New Orleans, ABD.
 
Babur, N., Haznedar, B., Erdat-Çekerek, E., Ercetin, G., & Özerman, D. (14-18 Haziran, 2010).. Development of Turkish Word Reading Test (KOT)”. Bildiri, XIV. World Congress on Comparative Education Societies, Istanbul.
 
Babur, N. (10 Aralık, 2009). Special Education in Turkey: Issues and Challenges. Bildiri, Third Meeting of the International Consortium for Interdisciplinary Education about Health and the Environment. Köln, Almanya.
 
Babür, N., Haznedar, B., Erdat-Çekerek, E., Erçetin, G., ve Özerman, D. (22-24 Ekim 2009). Çocuklarda Okuma Güçlüğü: Kelime Okuma Testlerinin Geliştirilmesi, Bildiri, 19.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris.
 
Bakır, H., ve Babür, N. (1-3 Ekim, 2009). Türkçe Hızlı Otomatik İsimlendirme (HOTI) Testleri’nin Geliştirilmesi Ve Ön Bulgular, Bildiri, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Konferansı. Selçuk, Izmir.
 
Babur, N. (9-12 Eylül, 2009). “Promoting Social and Emotional Competence in Children: CSEFEL Model II: Teaching Strategies for Social-Emotional Learning.” Çalıştay, Second ENSEC Conference on Promoting Social-Emotional Competence: Practitioners and Researchers Exploring Evidence Based Practice, Izmir.
 
Babür, N., Haznedar, B., Erdat-Çekerek, E. ve Özerman, D. (30 Nisan-1 Mayıs, 2009). 6-11 yaş grubu çocuklarda okuma güçlüğü/bozukluğu tanımında kullanılacak testlerin geliştirilmesi: Kelime Okuma (KOT) Testi. Bildiri, 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası, Aydın.
 
Babür, N. (17-18 Kasım, 2007). İşitme engelli çocuklarda çoklu engellilik. Bildiri, İşitme Engellilerde Eğitim Uygulamaları Konferansı, Türk Sanayi Odası, İstanbul.
Babur, N. (Ekim, 2006). Preschool Education in Turkey. Bildiri, International Week at Oslo: Window to the World, Oslo University College, Norveç.
 
Babur, N. (Haziran, 2004). Relationship among RAN, linguistic, and cognitive abilities in early readers. Poster sunusu, Scientific Studies of Reading (SSSR), Amsterdam, Hollanda.
 
Babur, N., & Bos, C. (Kasım, 2000). Investigation of the relationships among RAN, linguistic/cognitive skills and word reading. Bildiri, the International Dyslexia Association (IDA), Washington D.C., ABD.
 
Bos., C., Mather, N., Babur, N., Rhein, D., & Sammons, J. (Kasım, 1998). Assessing phonological processing skills for early literacy intervention. Poster sunusu, International Dyslexia Association (IDA), San Francisco, Kaliforniya, ABD
 
Rhein, D., Babur, N., & Mather, N. (Ekim, 1998). Factors to consider in assessing phonological processing skills for reading. Bildiri, the Council for Educational Diagnostic Service (CEDS), Topical Conference, Las Vegas, Nevada, ABD.
 
Bos., C., Babur, N., Rhein, D., Sammons, J., & Silver-Pacuilla, H. (Mart, 1998). Teaching early reading and spelling: What we know and can do. Bildiri, Arizona Council for Exceptional Children (CEC) Conference, Tucson, Arizona. ABD.
 
DAVETLİ KONUŞMALAR
Babür, N. (20 Ekim, 2012). Fonolojik farkındalık ve öğretme teknikleri, BJK Öğretmen Eğitimleri Semineri, BJK Okulları, Istanbul
 
Babür, N. (28 Nisan 2012). Okulöncesi çocuklarda yazı kavramının gelişmesi. Yıldız Erten Anaokulu, Beşiktaş, İstanbul.
 
Babür, N. (27 Nisan 2012). Disleksi ve yüksek öğrenim: Ne biliyoruz ve ne(ler)yapabiliriz? 1. Engelsiz Mersin Üniversitesi Şenliği, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 
Babür, N. (22-23 Mart 2012). Disleksi ve yüksek öğrenim. 6. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 
Babür, N. (30 Haziran, 2011). Disleksi nedir? Neler yapabiliriz? İLKYAR (Yatılı Bölge İlköğretim Okulları Öğretmen Eğitimi Projesi, ODTÜ). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 
Babür, N. (7 Mayıs 2010). Disleksi ve üniversite öğrencileri, Engellilerin Eğitimi Günleri, Kocaeli Üniversitesi, Engelliler Araştırma ve Uygulama Birimi. Kocaeli.
 
Babür, N. (3-4 Mayıs 2010). Okulöncesi çocuklarda dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu. 3. Okulöncesi Eğitim Günleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Çocuk Aklım Topluluğu, Ankara.
 
Babür, N. (3 Mayıs 2010). Emotional literacy in early years. Understanding Children’s Behaviors: How Prevention and Intervention Programs Help Teachers Manage Challenging Behaviors in Classroom. Boğaziçi Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, İstanbul.
 
Babür, N. (9 Ocak 2010). Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimi, 8. Öğretmen Sempozyumu, TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Özel Okulları, Türk Eğitim Derneği, Karadeniz Ereğli, Zonguldak.
 
Babür, N. (30 Haziran, 2009). Okullaşmanın ilk yıllarında disleksi ve eğitimsel teknikler, İLKYAR (Yatılı Bölge İlköğretim Okulları Öğretmen Eğitimi Projesi, ODTÜ). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 
Babür, N. (27-28 Haziran, 2009). İşitme engelli çocuklar ve engeller, 0-6 Yaş Arası Çocuklarda Eğitim Sistemleri Sempozyumu, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, İstanbul.
 
Babür, N. (26 Haziran, 2009). Disleksi-okuma güçlüğü, Özel Karagözyan İlköğretim Okulu ve Özel Getronagan Ermeni Lisesi Öğretmen Eğitim Semineri, Karaköy, İstanbul.
 
Babür, N. (28 Mart,2009). Okuduğunu anlama ve yorumlama teknikleri, Beşiktaş İlçesi Sınıf Öğretmenleri Eğitim Semineri, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beşiktaş,
İstanbul.
 
Babür, N. (27-28 Ağustos 2008). Okula hazırlık ve fonolojik farkındalık. Boğaziçi Üniversitesi Okulöncesi Uygulama Birimi Öğretmen Eğitim Semineri leri için seminerler), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 
Babür, N. (4 Temmuz, 2008). Disleksi, DEHB ve eğitimsel teknikler, İLKYAR (Yatılı Bölge İlköğretim Okulları Öğretmen Eğitimi Projesi, ODTÜ). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 
Babür, N. (26 Haziran, 2008). İlköğretim yıllarında öğrenme güçlükleri ve disleksi- II , (Beşiktaş İlçesi Rehber ve Branş Öğretmenleri Eğitim Semineri, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beşiktaş, İstanbul.
 
Babür, N. (4 Haziran, 2008). Yüksek öğrenimde disleksi, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
 
Babür, N. (27 Nisan, 2008). İlköğretim yıllarında öğrenme güçlükleri ve disleksi – I, Beşiktaş İlçesi Sınıf Öğretmenleri Eğitim Semineri, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beşiktaş, İstanbul.
 
Babür, N. (28 Ekim, 2007). Okulöncesi çocuklarda sosyo-duygusal gelişim. YAPA Kadıköy Öğretmen Eğitimi Seminerleri, Irmak Okulları, İstanbul
 
Babür, N. (27 Ekim, 2007). Okulöncesi eğitimde dil ve okumaya hazırlık gelişimini destekleme. YAPA Kadıköy Öğretmen Eğitimi Seminerleri, Irmak Okulları, İstanbul
 
Babür, N. (4-6 Eylül, 2007). Özel öğrenme güçlükleri. İlköğretim öğretmenlerine yönelik eğitim semineri, 07HD101 no’lu BAP Projesi Öğretmen Eğitimi Seminerleri. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 
Babür, N. (27 Haziran, 2007). Disleksi ve eğitiminde kullanılan teknikler. İLKYAR (Yatılı Bölge İlköğretim Okulları Öğretmen Eğitimi Projesi, ODTÜ). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 
Babür, N. (6 Mayıs, 2007). Okulöncesi çocuklarda sosyo-duygusal gelişim ve davranış bozukluklarında kullanılan teknikler. Kariyerin Küçük Adımları 3 , Bahçeşehir Koleji, İstanbul
 
Babür, N. (26 Nisan 2007). Özel Eğitim ve özür grupları, Özürlüler Kanununun Yerel Yönetimlere Yansımaları Konferansı. İstanbul Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi, Tophane, İstanbul.

 

Araştırma Projeleri: 
Köprülerin Kurulması: Özel Gereksinimleri Olan Çocukların Ailelerinin Refahı ve Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi (Building Bridges: Promoting Social Inclusion and Wellbeing for Families of Children with Special Needs PSIWELL) / 2016-2018
• Avrupa Birliği Erasmus programları kapsamında desteklenen Erasmus + Projesi
• Proje Üyeleri: Romanya, İspanya, Portekiz, Litvanya, Hırvatistan, Turkiye
• Proje Ekibi: Mine Göl-Güven, Nalan Babür
• Proje, özel gereksinimleri olan çocukların ailelerinin toplum içindeki sosyal entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.
• Bu ailerin gereksinimleri konusunda sosyal farkındalık düzeyini artırmak ve entegrasyonu kolaylaştırmak için yetişkin eğitimi paketi hazırlanacak ve uygulanacaktır.
 
Türkçe Okuma Edinimini Etkileyen Faktörler: Tek Dilli Ve İki dilli Çocuklarda Türkçe Okuma Süreçlerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi 2016-2018
• TUBITAK Proje No. 115K023
• Proje ekibi: Belma Haznedar, Gulcan Ercetin, Nalan Babur
• Çalışma, tek- ve iki-dilli çocuklarda Türkçe okuma süreçlerinin bilişsel ve dilsel açılardan karşılaştırmalı değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir.
• Bu yolla, okul çağındaki çocuklarda okuma gelişimini değerlendirmek ve bu süreçte önemli gözüken değişkenleri belirlemek ve anlamak önemli olacaktır.
 
COST Action IS 1401: Strengthening Europeans' Capabilities by Establishing the European Literacy Network 2015-2019
• Bu proje, Avrupa devletleri arasında okuma-yazma eğitiminin geliştirilmesi, bireylerin okur-yazarlık oranının artması ve yeni eğitsel metotların geliştirilmesi amacıyla başlatılmıştır.
• Proje ekibi: Belma Haznedar, Gülcan Erçetin, Nalan Babür
• Bu projede, Avrupa devletleri arasında, okuma-yazma kavramlarının tam olarak anlaşılması,
• Bilimsel araştırma ve yayınların artması,
• Okuma-yazma eğitiminin daha iyiye götürülmesi için bilimsel kanıtların kullanılması,
• Araştırmacılar, alanda çalışanlar ve yasa uygulayıcılar arasında ortak bir dil oluşturabilmek ve bağlantıyı kuvvetlendirmek amacıyla işbirliğinin oluşturulması amaçlanmıştır.
 
Woodcock – Johnson III Zihinsel ve Akademik Başarı Test Bataryasının Türkçe’ye Adaptasyonu (WJ III) 2012-2014
• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen Avrupa Birliği projesi Project Director:
• Proje Ekibi: Fusun Akkok (Yürütücü), Gulcan Ercetin, Belma Haznedar, Nalan Babur, Ferhunde Oktem, Said Uluc, Aydin Durgunoglu
• Projede, WJ III test bataryasının (2-18 yaş arası) Türkçe için kültüre ve dile özgü adaptasyonunu sağlamak amaçlandı.
 
Disleksi ve Müfredat Yabancı Dil Öğrenimi (Dyslexia and Additional Academic Language Learning – DYSLANG)2012-2013
• Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje , Proje No. 518969-LLP-1-2011-1-UK-KA2-KA2MP
• Proje Ekibi: Claire Ozel, Bilal Kirkici, Ozgur Erdur Baker (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ve Nalan Babur (Boğaziçi Üniversitesi)
• Dyslang projesinin amacı, çokdilli disleksik bireyi ilave bir müfredat dili öğrenmesi konusunda desteklemektir.
• Dyslang projesinin amacı, bir uzaktan eğitim kursu geliştirip uygulamak ve öğretmenler ile veliler için bir iyi uygulama rehberi hazırlayarak çokdilli disleksik bireyleri ilave bir müfredat dili öğrenmeleri konusunda desteklemektir.
• Disleksi, çokdillilik ve yabancı dil öğrenme konuları geliştirilip bir
eğitim programı oluşturmak için 7 partner ülke ile çalışılmıştır. 11 modüllü e-öğrenme programı 5 dilde hazırlandı.
 
DISTINC - Kaynaştırma Sınıf Uygulamalarında Hizmetiçi Eğitim Programının Geliştirilmesi (Developing an in-service training for inclusive classroom practices) 2010-2013
• Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Comenius Multilateral Hayatboyu Öğrenme Programları kapsamında geliştirilen bir hizmetiçi eğitim programıdır (Proje no: 510072-LLP-1-2010-TR-COMENIUS-CMP).
• Proje Ekibi: Hande Sart, Nalan Babür, Bengü Borkan, Ayşe Caner, Özlem Ünlühisarcıklı
• Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü (İMEM) ortaklığıyla geliştirildi.
• Kaynaştırma sınıflarında eğitim veren ilköğretim 1-5. sınıf öğretmenlerinin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim programı ve materyal geliştirildi.
• Program ve eğitsel materyaller özellikle öğrenme güçlükleri ve davranış problemleri yaşayan öğrenciler için geliştirildi.
 
Okulöncesi ve İlköğretim Birinci Sınıflarında Okumaya Hazırlık için Eğitsel Yazılım Geliştirme Projesi 2009-2011
• 09D201P no’lu Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri (BAP)
• Projede ekibi: Günizi Kartal (Yürütücü), Nalan Babür, Ayşegül Metindoğan, Ayşe Gürel.
• Günizi Kartal başkanlığındaki projede, okulöncesi ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri için okumaya hazırlık eğitsel yazılım programları geliştirildi.
• Bu projede, eğitsel yazılımı geliştirildikten sonra  öğretmen eğitimi yapılarak okuma güçlüğü yaşayan öğrencilere akademik destek sağlandı.
 
Destek Programlarla İlköğretim Öğretmenlerinin Donanımlı Hale Getirilmesi Projesi / 2007-2009
• 07HD101 no’lu Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri (BAP).
• Projede ekibi: Ebru Muğaloğlu(Yürütücü), Sumru Akcan, Nalan Babür, Falih Köksal, Hande Sart, Sibel Tatar, İlknur Kurt
• Öğretmenlerin “özel öğrenme güçlükleri hakkındaki tutum ve yargılarını” saptamak amacıyla hazırlanan ölçekler seminerden önce uygulandı.
• Veriler bilgisayar ortamına aktarıldı.
• Disleksik öğrencilere akademik destek için bir öğretmen eğitim programı oluşturuldu.
• Öğretmenlerin, sınıf içi uygulamalarda kullanabileceği bir “Ses Farkındalığı Testi” hazırlandı, yönergesi yazıldı ve pilot çalışmalar yapıldı.
• 2008 İlkbahar döneminde öğretmen eğitim programı uygulandı ve öğrenme güçlükleri üzerine üç gün süren öğretmen eğitimi yapıldı.
 
5-10 Yaş Grubu Çocuklarda Okuma Bozukluğu/Güçlüğü Tanımında Kullanılacak Testlerin Geliştirilmesi Projesi / 2005-2009
• 05D101 no’lu Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Projeleri (BAP).
• Proje Ekibi: Nalan Babür (Yürütücü), Belma Haznedar, Gülcan Erçetin, ve Didem Özerman
• Okuma başarısını ölçmede kullanılacak üç ayrı okuma testi, Hızlı İsimlendirme (RAN), Kelime Okuma (TOWRE) ve Kapsamlı Ses Farkındalığı (CTOPP) testleri Türkçe’ye uyarlandı, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapıldı.

 

Yönetilen Tezler: 
Tosun, Duygu (devam ediyor). Knowledge, perception and attitudes of elementary school teachers about teaching reading and writing in Turkish. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi.
Orge, Semanur (2018). An investigation of cognitive and linguistic variables underlying reading ability in Turkish: A comparison of poor and good readers. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi.
Asik, Merve (2013). Examining the early predictors of number sense among first graders. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi.
Abolafya, Bella (2008). Rapid automatized naming in relation to some other reading components and reading skills of second graders. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi.
Bakır, Hande (2007). The reliability and validity study of Rapid Automatized Naming (RAN) in Turkish children. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi.