Profile

Engin Ader

Doç. Dr.
E-Posta: 
ader@boun.edu.tr
Ofis: 
ETA-B 418
Telefon: 
0212 359 6910
Web: 
https://academics.boun.edu.tr/ader/
Eğitim: 

Doktora., Matematik Eğitimi, University of Nottingham, 2009

Yüksek Lisans., Ortaöğretim Matematik ve Fen Alanları Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, 2004

Lisans., Makina Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, 1999

Yayınlar: 

 

Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Ader, E., “Investigating elementary school teachers’ development of mathematical task implementation quality”. Education and Science (Eğitim ve Bilim). 45(203), 1-25 (2020). DOI: 10.15390/EB.2020.8544 (SSCI)

Ader, E., “What would you demand beyond mathematics? Investigating teachers’ promotion of students’ self-regulated learning and metacognition”. ZDM Mathematics Education. 51(4), 613-624 (2019).  https://doi.org/10.1007/s11858-019-01054-8 (SSCI)

Şeker, V. ve E. Ader, “A Study for Profiling Mathematics Teachers Regarding Factors Affecting Promotion of Students’ Metacognition”. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 35(1), 51-70 (2018). Tam metin

Acar, F. ve E. Ader, “Metacognition used by tutors during peer tutoring sessions in mathematics”. İlköğretim Online. 16(3), 1185-1200 (2017). DOI:10.17051/ilkonline.2017.330250

Adagideli, F. H. ve E. Ader, “Investigation of young children’s metacognitive regulatory abilities in mathematical problem solving tasks”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 193-211 (2017). Tam metin

Adagideli, F. H., Saraç, S. Ve E. Ader, “Assessing preschool teachers’ practices to promote self-regulated learning”. International Electronic Journal of Elementary Education. 7(3), (2015). Tam metin

Ader, E., “A framework for understanding teachers’ promotion of students’ metacognition”. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. (2013) Tam metin

Ader, E. ve E. Erktin, “Coping as Self-regulation of Anxiety: A Model for Math Achievement in High-stakes Tests”. Cognition, Brain, Behaviour. 14, 311-332 (2010). Özet

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan tam-metin bildiriler.

Şeker, V. ve Ader, E. “A case study of a first-grade teacher's quality of implementation of mathematical tasks ”, eds. Dooley, T. ve Gueudet, G., Proceedings of the10th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME), Dublin City University, Ireland, 3161-3168, 2017.

Şeker, V. ve Ader, E. “A Study for Profiling Mathematics Teachers Regarding Factors Affecting Promotion of Students’ Metacognition”, 9th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME), Charles University in Prague, Faculty of Education and ERME, Prague, Czech Republic, 3129-3135, 2015.

Ader, E. ve E. Erktin, “Development of the revised form of the Coping with Mathematics Scale”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol 47. 974 – 980, 2012.

Kitap Bölümleri

Ader, E., “Programlardaki Veri ve Olasılık Öğrenme Alanı İçeriklerine Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Ortaokul Matematik Öğretim Programları: Tarihsel Bir İnceleme, ed. M. F. Özmantar, H. Akkoç, B. Kuşdemir Kayıran ve M. Özyurt, s.275-306. Pegem Yayıncılık, Ankara. 2018.

Ader, E., “Programlardaki Veri Öğrenme Alanı İçeriklerine Bakış: Program Verilerinin Karşılaştırmalı İncelemesi”, Reform ve Değişim Bağlamında İlkokul Matematik Öğretim Programları, ed. M. F. Özmantar, A. Öztürk ve E. Bay, s.267-292. Pegem Yayıncılık, İstanbul. 2015.

Ader, E., “Akademik Özdüzenlemede Strateji Gelişimi”, Özdüzenleme: Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi, Stratejiler ve Öneriler, ed. G. Sakız, s.54-80. Nobel Yayıncılık, İstanbul. 2014.

Adagideli, F. H. ve E. Ader, “Okul Öncesi Dönemde Üstbiliş ve Özdüzenleme: Değerlendirme, Öğretim ve Beceriler”. Özdüzenleme: Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi, Stratejiler ve Öneriler, ed. G. Sakız, s.129-153. Nobel Yayıncılık, İstanbul. 2014.

Adagideli, F. H. ve E. Ader, “Metacognitive Abilities of Young Children”, Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, ed. M. Yaşar, Ö. Özgün, ve J. Galbraith, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-upon-Tyne, UK. 2014.

Kitaplar

Ader, E. Ve V. Şeker, BÜMED Meç Okulları Matematik Öğretimi Projesi: Dostum Matematik. Merak Eden Çocuk Eğitim Kurumları A.Ş., 2017.

Yönetilen Tezler: 

           Yüksek Lisans Tezleri

Adagideli, F. H., “Investigation of Young Children’s Metacognitive and Self-Regulatory Abilities in Mathematics Activities”. Boğaziçi Üniversitesi, 2013.

Erdoğan, N., “Pre-Service Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge Development in a Computer-Assisted Mathematics Instruction Course”. Boğaziçi Üniversitesi, 2014.

Şeker, V., “A Study for Profiling Mathematics Teachers Regarding Factors Affecting Promotion of Students' Metacognition”. Boğaziçi Üniversitesi, 2014.

Erdik, E., “A Comparative Analysis of Noticing of Mathematics Teachers with Varying Teaching Experience”. Boğaziçi Üniversitesi, 2014.

Başol, B., “The Relationship Among Metacognitive Knowledge, Matacognitive Calibration Accuracy and Mathematical Problem Solving Performance”. Boğaziçi Üniversitesi, 2015.

Olgun, B., “Preservice Mathematics Teachers Solving Word Problems: Visual-Spatial Abilities, Use of Representations, and Types of Mathematical Thinking”. Boğaziçi Üniversitesi, 2016.

Boyacı, H. S., “The Proportional Reasoning Ability of Preservice Mathematics Teachers: A Mixed Method Study”. Boğaziçi Üniversitesi, 2019.

Araştırma Projeleri: 

“Investigating Classroom Teachers’Development of Quality of Implementation of Mathematical Tasks Through a Professional Development Program”, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, Proje kodu 9420, Ocak 2015- Nisan 2018. (Yürütücü)

“Üstün Yetenekliler için Matematik Dersi 1-4. Sınıf, Matematik Dersi 5-8. Sınıf, Matematik Dersi 9-12. Sınıf Öğretim Programları Geliştirme Projesi”,  Tübitak Ulakbim, Nisan 2018-Aralık 2019. (Ar-Ge projesinde araştırmacı)

“STEM Teachers’ Capacity to Teach Self-Regulated Learning: Effectiveness of Extended Reality” , EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) Emerging Field Group araştırma fonu, Yürütücü: Prof. Roger Azevedo (University of Central Florida), 2020-2022. (Araştırmacı)

“Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Orantısal Düşünme Şekillerini Fark Etme Becerilerinin Geliştirilmesi”, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, Ağustos 20121- Ağustos 2022. (Araştırmacı)

“Algıların ve Özdüzenlemeli Öğrenmenin Sanal Gerçeklik Ortamlarında Multimodal Veri ile İncelenmesi”, Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu – Çokdisiplinli Araştırma Projesi, Eylül 2021 - Ağustos 2022. (Yürütücü)

Araştırma Alanları: 

 

Üstbiliş (metacognition) ve Özdüzenleme (self-regulation)

Matematik derslerinde üstbiliş ve özdüzenlemenin gelişimi, üstbiliş ve özdüzenlemenin gelişimini destekleyen öğretim uygulamaları

 

Matematik Öğretimi 

Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi, Matematik Görevlerinin Sınıflarda Uygulanması, İstatistik Öğretimi

 

Üyelikler: 

EARLI (European Association for Research in Learning and Instruction)

EARLI (European Association for Research in Learning and Instruction)  adlı kuruluşun ÜSTBİLİŞ (metacognition) temalı SIG16 numaralı çalışma grubunun koordinatörü

ISLS (The International Society of the Learning Sciences)

Tasarımlar, Ödüller ve Patentler: 

Öğretimde Üstün Başarı Ödülü 2017 – Boğaziçi Üniversitesi Vakfı

Sorumluluklar: 

 

İdari Görevler

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Haziran 2015-Eylül 2016; Eylül 2017 - Eylül 2020.

 

Hakemlik Yapılan Dergi ve Paneller

IJEMST, International Journal of Education in Mathematics Science and Technology

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

Journal of Mathematics Teacher Education

International Electronic Journal of Elementary Education

ZDM Mathematics Education

MTL Mathematical Thinking and Learning

Eğitim ve Bilim

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri

TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri Değerlendirme Panelleri

Konuşmalar / Sunumlar: 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Türe, K. ve E. Ader, “Effects of Monitoring Exercises, Feedback, Incentives and Modeling on Students’ Calibration”, 19. Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (ÇEVRİMİÇİ), Gothenburg, 2021.

Azevedo, R., Jarvela, S., Michalsky, T., Groschner, A. ve E. Ader, “Research on Using Virtual Reality to Augment STEM Teachers’ Promotion of Self-Regulation”, 19. Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction (ÇEVRİMİÇİ), Gothenburg, 2021.

Ader, E., “Investigating Classroom Teachers’ Development of mathematical Task Implementation Quality”, 18. Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Aachen, 2019.

Ader, E. “What would you demand beyond mathematics? Investigating teachers’ facilitation of student SRL”, 8th Biennial Meeting of the EARLI Special Interest Group 16: Metacognition, Zurih, 2018.

Olgun, B.  ve E. Ader, “Preservice Teachers’ Use of Representations and Visual-spatial Abilities in Problem Solving”, 17. Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Tampere, 2017.

Ader, E., “Preservice Math Teachers’ Implementation of Tasks and Links with Mathematical Knowledge for Teaching”, 17. Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Tampere, 2017.

Olgun, B. ve E. Ader, “Preservice mathematics teachers’ types of mathematical thinking: use of representations, visual-spatial abilities, and problem solving performances”, 10th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME), Dublin, 2017.

Şeker, V. ve E. Ader, “A case study of a first-grade teacher's quality of implementation of mathematical tasks ”, 10th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME), Dublin, 2017.

Adagideli, F. H., Saraç, S., Ader, E. ve J. Peeters, “Scale Development for Assessing Preschool Teachers’ Practices to Promote Self-Regulated Learning: A Cross-cultural Effort”, 7. Biennial Meeting of EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) SIG 16 Metacognition, Nijmegen, 2016.

Ader, E., “Investigating Classroom Teachers’ Development of Quality of Implementation of Mathematical Tasks”, 13th International Congress on Mathematical Education (ICME), Hamburg, 2016.

Şeker, V. ve E. Ader, “A Study for Profiling Mathematics Teachers Regarding Factors Affecting Promotion of Students’ Metacognition”, 9th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME), Prag, 2015.

Adagideli, F. H., Saraç, S. ve E. Ader, “Assessing Preschool Teachers’ Practices to Promote Self-Regulated Learning”, 6. Biennial Meeting of EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) SIG 16 Metacognition, Istanbul, 2014.

Şeker, V. ve E. Ader, “The Development and Validation of a Scale Measuring Factors Affecting Mathematics Teachers’ Promotion of Matacognition”, 6. Biennial Meeting of EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) SIG 16 Metacognition, Istanbul, 2014.

Ader, E. ve E. Erktin, “The Role of Coping with Math Related Negative Emotions on Math Achievement of Middle School Students”, 15. Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction, Münih, 2013.

Adagideli, F. H. ve E. Ader, “Metacognitive Abilities of Young Children in Mathematics Activities”, 37th Coference of the International group for the Psychology of Mathematics Education (PME), Kiel, 2013.

Ader, E., “An Ethnographic Study of Mathematics Teachers’ Promotion of Metacognition from a Constructivist Perspective”, 35th Coference of the International group for the Psychology of Mathematics Education (PME), Ankara, 2011.

Ader, E. ve E. Erktin, “The Role of Math Anxiety and Coping as Self-regulation of Math Anxiety on Mathematics Achievement”, 25th Int. STAR (Stress and Anxiety Research Society) Conference, Amsterdam, 2004.

           Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Baş Ader, S., Ader, E., Taylan, R. D., Akkır, A. Ve A. Karagözler, “Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Orantısal Düşünme Şekillerini Fark Etme Becerilerinin Geliştirilmesi”, XIV. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (ÇEVRİMİÇİ), 2021.

Boyacı, H. S. Ve E. Ader, “Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi: Karma Yöntem Çalışması”, 4. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2019.

Yılmaz, Z., Ader, E. Ve B. Olgun, “Görevimiz İstatistiksel Düşünmeyi Açığa Çıkarmak”, 4. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2019.

Ader, E., “Cumhuriyet Dönemi Matematik Dersi Öğretim Programlarındaki Veri Öğrenme Alanı İçeriklerine Karşılaştırmalı Bir Bakış”, XIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2018.

Acar, F., Ader, E., Pesen, M., Yörük, G., Şeker, V. ve H. S. Boyacı, “Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Görevlerini Uygulama Kaliteleri ve Öğretmen Bilgisiyle İlişkisi: Mikro Öğretim Durumu”, XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2016.

Ader, E. Ve V. Şeker, “Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Etkinliklerini Uygulama Kalitelerinin Gelişiminin Bir Mesleki Gelişim Programı Çerçevesinde İncelenmesi”, 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2015.

Yılmaz, Z., Ader, E. ve B. Olgun, “Öğretmen Adaylarının İstatistiksel ve Matematiksel Düşünme ile ilgili Görüş ve Becerilerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi”, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2014.

Erdoğan, N. ve E. Ader, “İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Dersi Kapsamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi”, 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2013.

Adagideli, F. H. ve E. Ader, “Okulöncesi Eğitimde Fen ve Matematik Etkinliklerinde Üstbiliş ve Öz-denetim Becerilerinin İncelenmesi”, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2012.

Ader, E., Özel, S., Adagideli, F., Aşık, M. ve Ş. Tekin, “Öğretmen-Akademisyen İşbirliğiyle İlköğretim Matematik Eğitiminde Modelleme Perspektifinin Geliştirilmesinin Nitel Bir İncelemesi”, 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 2011.

Ader, E., “Matematik Sınıflarında Öğrencilerin Bilişüstü Becerilerinin Geliştirilmesini Etkileyen Faktörler: Sınıflardan Öğretim Gözlemleri ve Çıkarımlar”, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010.