Profile

Yeşim İmamoğlu

Yrd. Doç. Dr.
E-Posta: 
yesim.imamoglu@boun.edu.tr
Ofis: 
EF 602
Telefon: 
0212 359 6598
Eğitim: 

Doktora., Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, 2010

Yüksek Lisans., Matematik, Boğaziçi Üniversitesi, 2001

Lisans.,  Matematik Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1997

 

 

Yayınlar: 

Küçükler, H., Akaygün, S., Imamoglu, Y., Aslan Tutak, F. & Özel, S. (2019). Deniz ve Kent Yaz Okulunun Özel Yetenekli Ortaokul Ögrencilerinin Deniz ve Kente Yönelik Tutum ve Algılarına Etkisi, Fen Bilimleri Ögretimi Dergisi, 7(2), 189-223.

Nuhoğlu, H. & İmamoğlu, Y. (2018). An Interdisciplinary Nature Education Program for Gifted Primary School Students and its Effect on their Environmental Literacy. Elementary Education Online, 17(4), 1928-1943.

Özcan, Z. Ç., İmamoğlu, Y. & Katmer Bayraklı, V. (2017). Analysis of sixth grade students’ think-aloud processes while solving a non-routine mathematical problem. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(1), 129–144. http://dx.doi. org/10.12738/estp.2017.1.2680

Imamoglu, Y. & Yontar Togrol, A. (2015). Proof construction and evaluation practices of prospective mathematics educators. European Journal of Science and Mathematics Education, 3(2), 130‐144.

İmamoğlu, Y. & Yontar Toğrol, A. (2010). Freshmen and senior teaching science and mathematics students’ proving patterns and conceptualizations of the nature and role of proof in school mathematics. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE)1(2), 79-87. https://doi.org/10.20533/ijcdse.2042.6364.2010.0011

İmamoğlu, Y. & Yontar Toğrol, A. (2009) Birinci ve son sınıf matematik öğretmenliği öğrencilerinin ispat yapma becerileri ve ispatın matematik derslerindeki yeri ve önemi hakkındaki görüşleri. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 26(2), 15-31.

Kahveci, M. & Imamoglu, Y. (2007). Interactive learning in mathematics education: Review of recent literature. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching26(2), 137-153.

Verdiği Dersler: 

SCED 320 Teaching Methods in Science and Mathematics     

SCED 352 Teaching Pre-Calculus and Algebra for Secondary School

SCED 354 Teaching Probability and Statistics           

SCED 362 Teaching Geometry

SCED 370 Assessment and Evaluation of Learning in Science and Mathematics

SCED 404 Research Methods in Science and Mathematics Education           

    SCED 450 School Experience in Teaching Mathematics and Science

SCED 432 Practice Teaching in Mathematics           

    SCED 48K Mathematical Thinking

    SCED 700 Graduate Seminar

 

 

Yönetilen Tezler: 

Toy, Sultan (2019). Investigation of prospective mathematics teachers' mathematical modeling processes. Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Çoban, Zehra (2019). Effect of metacognitive strategy based mathematics instruction on students' self-regulation and mathematics achievement. Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

Arabacı, Nil (2018). The Effects of Mathematical Tasks on the Seventh Grade Students’ Algebraic Thinking and Learning. Boğaziçi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.

 

 

Araştırma Alanları: 

Matematiksel düşünmeyi geliştirme, Matematiksel ispat oluşturma ve değerlendirme süreçleri, Problem çözme, Matematiksel modelleme ve Disiplinler arası matematik eğitimi.

Department: