Dekanlık

Prof. Dr. Emine Erktin
Dekan
erktin@boun.edu.tr
(212) 359 45 58
Dr. Öğretim Üyesi Engin Ader
Dekan Yardımcısı
ader@boun.edu.tr
(212) 359 69 10
Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Dekan Yardımcısı
fatma.tutak@boun.edu.tr
(212) 359 46 10
Dilek Özüdoğru
Fakülte Sekreteri
ozudogru@boun.edu.tr
(212) 359 66 58
Hatice Karataş
Özlük İşleri
hkaratas@boun.edu.tr
(212) 359 45 58 / 74 03
Türkan Bozkurt
Dekan Sekreteri
bozkurtt@boun.edu.tr
(212) 359 45 58 / 74 03
Erdal Bektaş
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
erdal.bektas@boun.edu.tr
(212) 359 74 05
Hamide Kuşçu
Özlük İşleri
hamide.kuscu@boun.edu.tr
(212) 359 64 95 / 74 05
Evren Gökaşar
Tekniker
evren.gokasar@boun.edu.tr
(212) 359 67 09
Celal Çağlar
Fotokopi Elemanı
celal.caglar@boun.edu.tr
(212) 359 45 77
Belgin Gümüş
Dekan Sekreteri
belgin.ergen@boun.edu.tr
(212) 359 73 91
Selma Bozkır
Özlük İşleri
selma.bozkir@boun.edu.tr
(212) 359 73 91