Dekanlık

Prof. Dr. İrfan Erdoğan
Dekan
irfan.erdogan@boun.edu.tr
+90 212 359 45 58
Dilek Özüdoğru
Fakülte Sekreteri
ozudogru@boun.edu.tr
+90 212 359 66 58
Türkan Bozkurt
Dekan Sekreteri
bozkurtt@boun.edu.tr
+90 212 359 45 58 / 74 03
Hatice Karataş
Özlük İşleri
hkaratas@boun.edu.tr
+90 212 359 45 58 / 74 03
Selma Bozkır
Özlük İşleri
selma.bozkir@boun.edu.tr
+90 212 359 73 91
Belgin Gümüş
Özlük İşleri
belgin.ergen@boun.edu.tr
+90 212 359 73 91
Burhan Keskin
Öğrenci İşleri
burhan.keskin@boun.edu.tr
+90 212 359 74 05
Hamide Kuşçu
Özlük İşleri
hamide.kuscu@boun.edu.tr
+90 212 359 64 95 / 74 05
Didem Yılmaztürk
Özlük İşleri
didem.yilmazturk@boun.edu.tr
+90 212 359 74 05
Erdal Bektaş
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
erdal.bektas@boun.edu.tr
+90 212 359 74 05
Celal Çağlar
Fotokopi Elemanı
celal.caglar@boun.edu.tr
+90 212 359 45 77