Dekanlık

Prof. Dr. Emine Erktin
Dekan
erktin@boun.edu.tr
(212) 359 45 58
Yrd. Doç. Dr. Engin Ader
Dekan Yardımcısı
ader@boun.edu.tr
(212) 359 69 10
Yrd. Doç. Dr. Fatma Aslan-Tutak
Dekan Yardımcısı
fatma.tutak@boun.edu.tr
(212) 359 46 10
Dilek Özüdoğru
Fakülte Sekreteri
ozudogru@boun.edu.tr
(212) 359 66 58
Hatice Karataş
Özlük İşleri
hkaratas@boun.edu.tr
(212) 359 45 58 / 74 03
Türkan Bozkurt
Dekan Sekreteri
bozkurtt@boun.edu.tr
(212) 359 45 58 / 74 03
Tutiye Alkan
Özlük İşleri
talkan@boun.edu.tr
(212) 359 45 58
Erdal Bektaş
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
erdal.bektas@boun.edu.tr
(212) 359 74 05
Ayşenur Oktav
Özlük İşleri
aysenur.demirtel@boun.edu.tr
(212) 359 45 58 / 74 03
Evren Gökaşar
Tekniker
evren.gokasar@boun.edu.tr
(212) 359 67 09
Celal Çağlar
Fotokopi Elemanı
celal.caglar@boun.edu.tr
(212) 359 45 77