Dekanlık

Prof. Dr. Yasemin Bayyurt
Dekan
bayyurty@boun.edu.tr
+90 212 359 67 97
Prof. Dr. Emine Adadan
Dekan Yardımcısı
emine.adadan@boun.edu.tr
+90 212 359 73 71
Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Yalçın
Dekan Yardımcısı
sebnem.yalcin@boun.edu.tr
+90 212 359 46 09
Dilek Özüdoğru
Fakülte Sekreteri
ozudogru@boun.edu.tr
+90 212 359 66 58
Hatice Karataş
Özlük İşleri
hkaratas@boun.edu.tr
+90 212 359 45 58 / 74 03
Türkan Bozkurt
Dekan Sekreteri
bozkurtt@boun.edu.tr
+90 212 359 45 58 / 74 03
Erdal Bektaş
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
erdal.bektas@boun.edu.tr
+90 212 359 74 05
Hamide Kuşçu
Özlük İşleri
hamide.kuscu@boun.edu.tr
+90 212 359 64 95 / 74 05
Evren Gökaşar
Tekniker
evren.gokasar@boun.edu.tr
+90 212 359 67 09
Celal Çağlar
Fotokopi Elemanı
celal.caglar@boun.edu.tr
+90 212 359 45 77
Belgin Gümüş
Dekan Sekreteri
belgin.ergen@boun.edu.tr
+90 212 359 73 91
Selma Bozkır
Özlük İşleri
selma.bozkir@boun.edu.tr
+90 212 359 73 91