Ödüller

Dekanlık Özel Ödülü

5 Eylül 2002 tarih ve 2002/16 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile her yıl Eğitim Fakültesi mezunlarından akademik etkinliklerde ve ders dışı faaliyetlerdeki önderliği, öğretmenlik ve/veya rehberlik alanlarında örnek uygulamaları, mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesindeki katkıları ile dikkat çeken bir mezunumuza "Dekanlık Özel Ödülü" verilmektedir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Dekanlık Özel Ödülü'nü Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı öğrencisi Zeynep Sümeyra Sağlam aldı.

Fakülte Sekreterliği Ödülü

5 Eylül 2002 tarih ve 2002/16 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile (19 Haziran 2006 tarih ve 2006/20 sayılı ve 19 Haziran 2012 tarih ve 2012/15 sayılı Fakülte Yönetim kurulu kararı ile değişikliği kabul edilen) her yıl mezun olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinden derslerindeki başarısının yanı sıra fakültenin yönetsel çözümlerine ve hizmet kalitesine katkıları nedeniyle bir mezunumuza "Fakülte Sekreterliği Özel Ödülü" verilmektedir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Fakülte Sekreterliği Özel Ödülü'nü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Öğretmenliği Lisans Programı öğrencisi Tuğçe Kandemir aldı.

Prof. Dr. Cem Alptekin Ödülü

Prof. Dr. Cem Alptekin Ödülü

23 Haziran 2014 tarih ve 2014/4 sayılı Fakülte Kurulu kararı ile Yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim alanında ulusal ve uluslararası çapta öncü bilim insanı ve Fakültemiz eski Dekanı adına verilmek üzere Prof. Dr. Cem Alptekin Ödülüihdas edilmesine karar verilmiştir.

Bu ödülün, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Lisans Programı’ndan veya İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Lisansüstü Programlarından mezuniyet durumunda olan ilgili araştırma alanlarında geleceğin akademisyen adayı olabilecek nitelikte örnek akademik çalışmalar ve faaliyetler gösteren öğrencilere verilmesi uygun bulunmuştur.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Prof. Dr. Cem Alptekin Ödülü'nü İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı öğrencisi Özge Bakay aldı.

Prof. Dr. Turhan Oğuzkan Ödülü

16  Haziran 2003 tarih ve 2003/12 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile (21 Haziran 2011 tarih ve 2011/15 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değişiklik) 1973 yılında Eğitim Şubesi'ni kurarak Eğitim Fakültesi'nin oluşumuna temel hazırlayan Prof. Dr. Turhan Oğuzkan adına sosyal duyarlılığı, eğitim ve kültür alanlarındaki etkinlikleri, insan ilişkileri ve akademik alandaki başarısı açısından örnek öğrenci niteliklerini taşıyan Eğitim Bilimleri Bölümü'nde mezuniyete hak kazanan bir öğrenciye "Prof. Dr. Turhan Oğuzkan Ödülü" verilmektedir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Prof. Dr. Turhan Oğuzkan Ödülü'nü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı öğrencisi Sedanur Hızır aldı.

Prof. Dr. Hikmet Sebüktekin Ödülü

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nce desteklenen “Prof. Dr. Hikmet Sebüktekin Bursu Ödülü” her yıl Öğretmenler Günü’nde, akademik başarı, sosyal etkinlik ve topluma katkı gibi ölçütler kullanılarak Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni temsil eden üstün nitelikli bir öğrenciye verilmektedir.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Prof. Dr. Hikmet Sebüktekin Ödülü'nü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı öğrencisi Nazlıcan Lüle aldı.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Özel Ödülü

2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Özel Ödülü'nü Yabancu Dilleri Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı öğrencileri Emine Taşpınar ve Elif Bedir aldı.

Eğitim Bilimleri Bölümü Özel Ödülü

2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Eğitim Bilimleri Bölümü Özel Ödülü'nü Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı öğrencisi Mert Barut aldı.

Rektörlük Ödülü

Üniversitedeki öğrenciliği süresince derslerinde gösterdiği başarının yanı sıra ders dışı faaliyetleri ile de üniversite camiasına ve topluma katkılar sağlamış mezunlara verilmektedir. Rektörlük Ödülü için aday gösterme başvurusu, aday gösterme formu kullanılarak adayın bağlı olduğu bölüme yapılır. Aday gösterme bölüm, öğretim elemanı, idari personel veya aday dışındaki öğrenciler tarafından yapılabilir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında Rektörlük Ödülü'nü Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencisi Esma Baş aldı.